CBRE: Beleggingsvolume commercieel vastgoed Q1 2024 positief

CBRE: Beleggingsvolume commercieel vastgoed Q1 2024 positief

Vastgoed
vastgoed (05) kantoor

In het eerste kwartaal van 2024 werd bijna € 2 miljard belegd in commercieel vastgoed. Dit is een stijging van 43% ten opzichte van het eerste kwartaal in 2023, maar ligt 47% onder het langjarig-gemiddelde.

Daarmee constateert vastgoedadviseur CBRE dat hoewel het vertrouwen bij beleggers langzaam sterkt, de hoge financieringsrente en uitblijvende prijsovereenstemming nog steeds een rem zetten op het aantal transacties binnen de vastgoedbeleggingsmarkt.

Kantoor- en residentieel vastgoed kampen nog steeds met onzekerheid rondom prijsvorming

Het relatief lage beleggingsvolume is met name te verklaren door de historisch lage kwartaalvolumes van residentieel- en kantorenvastgoed. De residentiele sector weet nog niet in eenzelfde mate te herstellen als bijvoorbeeld logistiek, wegens het aanhoudende gebrek aan prijsovereenstemming tussen kopers en verkopers.

De onzekerheid rondom aangekondigde en mogelijk verdere regulering op de woningmarkt heeft tevens een negatieve uitwerking op de interesse vanuit (internationale) vastgoedbeleggers. Met name beleggingen in nieuwbouwwoningen blijven achter, met een aandeel van slechts 16% in het kwartaalvolume in woningen. Van 2015 tot en met 2022 was dit aandeel gemiddeld 57%.

Waar het langjarig-gemiddelde beleggingsvolume van kantoren in het eerste kwartaal nog boven de €700 miljoen zat, was dat afgelopen kwartaal slechts €230 miljoen, een afname van bijna 68%. Wel ontstaat er inmiddels meer prijstransparantie, wat de liquiditeit ten goede kan komen.

Winkelvastgoed in trek

Na een langere periode van afwaardering vanaf de financiële crisis lijken de aanvangsrendementen voor winkels zich nu te stabiliseren. Winkelvastgoed met een stabiele huurder, op een goede locatie, blijkt daardoor in trek bij – met name - Nederlandse beleggers.

Het totale beleggingsvolume was €270 miljoen, bijna een derde van het totale winkelbeleggingsvolume van 2023 en dus opvallend voor een 1e kwartaal. Het beleggingsvolume in hoofdwinkelstraatvastgoed kwam uit op €121 miljoen, en had daarmee het grootste aandeel in het totale winkelbeleggingsvolume (44%).

Logistieke en industriële sector veilige haven voor investeerders

Bijna de helft van het totale beleggingsvolume kwam afgelopen kwartaal van de industriële en logistieke sector. Door de lage leegstand, beperkt nieuw aanbod en stijgende huren zien investeerders de sector als relatief stabiel toevluchtsoord in de huidige vastgoedmarkt.

Het resulteerde in een volume van ruim € 950 miljoen. De aanvangsrendementen van hoogwaardig logistiek vastgoed zijn momenteel dan ook lager dan die van topkantoren. Deze historische omslag toont daarmee het vertrouwen van investeerders in deze sector.

Wegens de toenemende concurrentie voor bestaande distributiecentra vanwege de beperkte nieuwbouw, wijken logistieke investeerders inmiddels af van de bekende logistieke hotspots. Ook richten ze zich in toenemende mate op overige sub-sectoren, zoals light industrial en kleinschaligere stadslogistiek. Met name de populariteit van light industrial vastgoed neemt al enkele kwartalen sterk toe wegens de grote krapte en vraag vanuit gebruikers.

Verdere ontwikkeling beleggingsvolume lijkt hoopgevend door aankomende renteverlaging ECB

Al met al verwacht CBRE dat het huidige herstel voorzichtig doorzet. Erik Langens, Executive Director Capital Markets bij CBRE: 'Investeerders zoeken naar positieve signalen uit de markt, zoals macro-economische trends en transacties, om hun investeringen in vastgoed te rechtvaardigen. De verwachte aanstaande renteverlaging en aankomende transacties zullen de investeringen in vastgoed verder stimuleren. Het zwaartepunt van het beleggingsjaar 2024 zal waarschijnlijk in het tweede deel van het jaar liggen.'