J.P. Morgan Private Bank: Nieuwe generatie filantropen wil verschil maken

J.P. Morgan Private Bank: Nieuwe generatie filantropen wil verschil maken

ESG
Algemeen (33) sparen dollar goud

Naarmate de welvaart groeit, neemt ook de behoefte om te doneren toe. Wereldwijd is de tendens dat welgestelde families meer van hun tijd en vermogen besteden aan het bevorderen van verschillende goede doelen zoals initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan of gendergelijkheid te bevorderen.

Maar het aanzien van filantropie is aan het veranderen. Een nieuwe generatie filantropen staat klaar om het stokje over te nemen van hun ouders en het aantal vrouwelijke filantropen neemt toe, stelt Olivia Jenkins, Senior Philanthropy Advisor bij J.P. Morgan Private Bank.

Onlangs heeft J.P. Morgan Private Bank 190 family offices wereldwijd bevraagd over hun intenties en ambities en bijna de helft (46%) noemde filantropie als topprioriteit. Daarnaast verandert ook de rol die filantropische initiatieven spelen in financiële vermogensplanning. J.P. Morgan Private Bank ziet onder zijn cliënten een toenemende behoefte dat het hele spectrum van hun vermogensplanning hun goede doelen weerspiegelt. 

De volgende generatie filantropen staat klaar

Naar schatting zullen wereldwijd 1.000 vermogende mensen de komende twee decennia 5,2 biljoen dollar doorgeven aan hun erfgenamen. Terwijl de volgende generatie zich klaarmaakt om het familievermogen te erven, zullen velen van hen ook nadenken over hoe ze een deel van hun verworven rijkdom kunnen gebruiken voor filantropische doelen. De volgende generatie is meer filantropisch actief dan hun ouders: 74% van de millennials beschouwt zichzelf als filantroop, vergeleken met 35% van de babyboomers - en deze verschuiving leidt tot opmerkelijke veranderingen in het algemene donatieklimaat. 

Jenkins ziet dat de volgende generatie filantropen een bredere definitie van filantropie hanteert dan alleen het geven van donaties: “De volgende generatie filantropen wil meer van zijn tijd en talent besteden en zijn netwerken inzetten om goede doelen te bevorderen. Soms dient de gebruikelijke manier van doneren daarvoor te veranderen.”

'De zaken waar ze om geven zijn ook aanzienlijk anders dan die van hun ouders, het is misschien geen verrassing dat jongere generaties aanzienlijk meer gefocust zijn op klimaatverandering en hoe ze inspanningen om dit probleem aan te pakken, ondersteunen.'

Jenkins moedigt haar cliënten aan om dergelijke kwesties op een meer holistische manier te benaderen door bijvoorbeeld te kijken hoe gendergelijkheid of gezondheidszorg wordt beïnvloed door klimaatverandering, of door te onderzoeken hoe ze hun bestaande donaties aan onderwijs kunnen aanvullen met initiatieven in de groene economie.

Toename vrouwelijke filantropen

Jenkins ziet ook een enorme toename van vrouwen in filantropische leiderschapsrollen en meer vrouwelijke donoren dan voorheen. Dit veroorzaakt een interessante verschuiving in het doneren, omdat de manier waarop vrouwen doneren vaak verschilt van die van mannen. Vrouwen zijn doorgaans bereidwilliger om breder over filantropie na te denken en kijken verder dan alleen het geven van hun geld. Ze besteden ook meer tijd aan filantropie, zetten hun netwerken in en treden meer naar buiten over hun initiatieven. 

Vrouwelijke filantropen staan ook meer open voor samenwerking met andere filantropen en hun middelen te bundelen om de impact te versterken. Volgens Jenkins is het aantal filantropische samenwerkingsverbanden dat is opgezet om een specifiek doel na te streven de laatste jaren gegroeid. Er zijn nu wereldwijd meer dan 400 van dit soort groepsinitiatieven actief, die naar schatting zo'n 2 tot 3 miljard dollar jaarlijks weggeven.

De manier waarop mensen doneren is zeker aan het veranderen, stelt Jenkins. Er vindt een ontwikkeling plaats naar een meer innovatieve, collaboratieve manier om filantropische kwesties aan te pakken, en de volgende generatie en vrouwelijke filantropen nemen het voortouw. Het is een spannende tijd en de vooruitzichten en het potentieel voor doneren om veranderingen op lange termijn te bewerkstelligen, zien er rooskleurig uit.