J. Safra Sarasin: Beleggers kunnen rol spelen bij verantwoorde cacaoproductie

J. Safra Sarasin: Beleggers kunnen rol spelen bij verantwoorde cacaoproductie

ESG
Chocolade fair trade (AlexanderStein, Pixabay).jpg

Als u van een stuk chocolade geniet, denkt u waarschijnlijk vaak niet na over de herkomst van de ingrediënten of de ecologische en sociale impact van de productie. Bank J. Safra Sarasin erkent het belang van het ondersteunen van een verantwoorde cacaoproductie en de controlerol die beleggers kunnen spelen bij het waarborgen van rechtvaardige toeleveringsketens. Daarom werkt de private bank samen met de cacaosector om haar trackrecord te verbeteren.

Bijna de helft van alle cacao ter wereld wordt verbouwd in Ivoorkust. Niet alleen is de economie sterk afhankelijk van cacao. Het biedt ook werk aan ongeveer zes miljoen mensen en het is goed voor 30% van de waarde van de export van het land in 2022. Toch kunnen veel cacaoboeren amper de eindjes aan elkaar knopen.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor de sector is dat de cacao-opbrengst de afgelopen twee decennia is gedaald van een piek van 700 kilo per hectare naar 520 kilo. In een recent rapport van Cocoa Barometer wordt geschat dat de hoeveelheid cacao die wereldwijd per hectare wordt geproduceerd, is gedaald tot ongeveer 350 kilo per hectare, waarbij het typische landbouwperceel ongeveer drie hectare groot is.

Klimaatverandering

Cacaoplanten zijn erg gevoelig zijn voor klimaatverandering. Ivoorkust heeft te kampen met woestijnvorming vanuit het noorden. Dat leidt, in combinatie met ontbossing om land vrij te maken voor landbouwgewassen, tot een afname van het land dat beschikbaar is voor de cacaoteelt.

Als er geen actie wordt ondernomen om de opbrengsten te verbeteren, lopen de West-Afrikaanse producenten het risico dat cacaokopers eenvoudigweg van leverancier veranderen. Ecuador en Brazilië bieden bijvoorbeeld de juiste groeiomstandigheden.

Aansturen op positieve verandering

De chocoladeproducenten zijn nu overgestapt op een meer praktische benadering om enkele van de milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) uitdagingen bij de cacaoproductie aan te pakken. Zij werken aan tal van proefprojecten om enkele van deze problemen aan te pakken. Ze willen de opbrengst verbeteren door betere irrigatietechnieken, bemesting en gewasdiversificatie door deelnemende boeren schaduwbomen aan te bieden, zoals Afrikaanse walnoot-, avocado-, cashew- en Akpi-bomen.

Door boeren directe hulp ter plaatse te bieden, bijvoorbeeld door de arbeidsintensieve en soms gevaarlijke taak van het snoeien van cacaobomen op zich te nemen, is bijvoorbeeld de Belgische chocoladeproducent Callebaut overgestapt op praktische ondersteuning. Die ondersteuning heeft ook tot doel het gebruik van kinderarbeid in gevaarlijke boerderijactiviteiten te verminderen.

Onze rol als beleggers

Beleggers kunnen een rol spelen door deel te nemen aan gezamenlijke initiatieven van beleggers of één-op-één gesprekken met bedrijven en door toezicht te houden op dit complexe onderwerp, dat uiteenloopt van kinderarbeid tot het aanpakken van ontbossing.

J. Safra Sarasin Sustainable Asset Management gebruikt zijn invloed als belegger bij bedrijven waarin wordt geïnvesteerd via rentmeesterschap (stewardship). Het Stewardship-team gelooft dat de beste engagementresultaten voortkomen uit het beïnvloeden van managementteams van bedrijven, wat langdurige relaties met bedrijven vereist. De bank onderhoudt een permanente dialoog over cacaocertificering, kinderarbeid en ontbossing om de voortgang van duurzaamheidsprogramma's in cacaoproducerende landen te volgen.

Consistent engagement

De engagementstrategie van de Bank richt zich op het volgen van de voortgang over meerdere jaren, waarbij vastgestelde mijlpalen worden bekeken om verbeteringen te meten. Consistent engagement is essentieel om ervoor te zorgen dat de inspanningen duurzaam en effectief zijn op de lange termijn. Deze benadering van rentmeesterschap is er ook op gericht om bedrijven te helpen de transparantie van hun belangrijkste uitdagingen en initiatieven op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

Hoewel deze benaderingen misschien geen onmiddellijke oplossing bieden voor een zeer complex en divers probleem, zullen inspanningen om de cacaoproductie duurzamer te maken ook helpen om de bittere nasmaak van chocolade voor de boeren te verzachten.