BNP Paribas: Politieke weerstand tegen ESG baart institutionele beleggers zorgen

BNP Paribas: Politieke weerstand tegen ESG baart institutionele beleggers zorgen

ESG
Klimaat (23) CO2 ESG Duurzaam

80% van de Nederlandse institutionele beleggers heeft zorgen over de politieke weerstand tegen ESG. Het wordt door ondervraagden het vaakst genoemd als het belangrijkste obstakel bij het invoeren van ESG-maatregelen. In andere Europese landen noemt slechts 34% van de institutionele beleggers dit in de top drie van grootste obstakels.

Dit komt naar voren uit de tweejaarlijkse ESG Global Survey van BNP Paribas. In het onderzoeksrapport worden de strategieën die institutionele beleggers wereldwijd toepassen om te verduurzamen en welke obstakels zij hierbij ervaren besproken. Het potentiële probleem met betrekking tot politieke weerstand dat Nederlandse institutionele beleggers onder andere benoemen, is het effect dat volgt op een aanpassing van de ESG-wetgeving in de Verenigde Staten.

Daarnaast ervaart 73% van de ondervraagde Nederlandse institutionele beleggers uitdagingen bij het in overeenstemming brengen van ESG met hun fiduciaire verplichtingen. Dat is opvallend, omdat de Corporate Governance Code Nederlandse ondernemingen voorschrijft milieu- en maatschappelijke impact mee te wegen in de bedrijfsstrategie.

Nederlandse beleggers committeren zich in grote meerderheid aan klimaatdoelen

Ondanks de genoemde obstakels blijven beleggers het eigen ESG-beleid verder ontwikkelen. 70% van de Nederlandse beleggers focust op dit moment op klimaatdoelen en het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarbij committeert zes op de tien Nederlandse beleggers zich in de komende twee jaar aan het behalen van netto nul in 2050. Ook het herstel en behoud van biodiversiteit staat steeds hoger op de agenda.

In de komende twee jaar is de verwachting dat in het stembeleid van Nederlandse beleggers meer prioriteit komt te liggen op sociale thema’s, zoals diversiteit, gelijkheid en inclusie. Na de grote stappen die bedrijven hebben gezet op het gebied van klimaat en milieu is hier de meeste ruimte voor verbetering. Nederlandse beleggers lijken daarmee ook in het gat te springen dat de overheid liet vallen door geen bindende criteria op te stellen voor diversiteit op de werkvloer.

Ook de onlangs door de Europese Unie aangenomen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) versterken de focus op sociale thema’s. Hiermee wordt de civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen, bijvoorbeeld voor mensenrechtenschendingen, in hun hele keten vergroot. 

Nederlandse investeerders zijn scherp op regeldruk

Nederlandse institutionele beleggers zijn meer dan hun Europese collega’s scherp op de verwachtte kosten van de implementatie van ESG-wetgeving. 73% van de ondervraagden zegt de financiële impact van hogere regeldruk door te rekenen, vergeleken met 59% van hun internationale peers.

Jan-Albert Koopman, Senior Business Development Manager Asset Owners, bij Securities Services BNP Paribas The Netherlands:

'Wij merken dat Nederlandse investeerders bij ons komen met vragen over hoe zij ESG-maatregelen kunnen verwerken in hun investeringen en hoe zij dit vervolgens kunnen meten en doorlopend blijven monitoren. Zij vragen om structuur bij de implementatie en pragmatische handvatten hiervoor. Ondanks dat verschillende onderdelen nog te complex zijn om door te voeren, beginnen de meeste beleggers met de onderdelen die wel mogelijk zijn. Dit vraagt om een pragmatische aanpak.'