DNB vraagt reactie voor wijziging rapportageset psf

DNB vraagt reactie voor wijziging rapportageset psf

Pensioenstelsel
DNB

DNB wil wijzigingen door voeren in de jaarverslagstaten van de rapportageset voor pensioenfondsen. Tot eind februari kunnen pensioenfondsen meedenken.

DNB meldt dat het wijzigingen consulteert in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. ‘In de concept toezichthouderregeling staan aanpassingen in de aan DNB te verstrekken modellen voor pensioenfondsen,’ aldus de bank.

‘In het kader van de Wet toekomst pensioenen is DNB voornemens wijzigingen door te voeren in de rapportageset voor pensioenfondsen. De wijzigingen in de rapportagevereisten die nu voorliggen ter consultatie betreffen de jaarverslagstaten. Wijzigingen in de kwartaalstaten zijn in een eerder stadium geconsulteerd en definitief gemaakt. De gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop deze in de Staatscourant is gepubliceerd.’

Op de site van DNB zijn concept en toelichting te downloaden. Men kan reageren tot en met vrijdag 23 februari 2024. ‘Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde wijziging van de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015.’