Columbia Threadneedle: Psf UWV kiest onze responsible engagement overlay

Columbia Threadneedle: Psf UWV kiest onze responsible engagement overlay

ESG-investing Pensionfunds
Duurzaam (20) groei investeren beleggen

Columbia Threadneedle Investments maakt vandaag bekend dat Pensioenfonds UWV zijn responsible engagement overlay (reo®) kiest voor de engagement en proxyvotingactiviteiten van het fonds. Het gaat om een mandaat van 2,2 miljard euro. Pensioenfonds UWV behartigt de pensioenbelangen van de werknemers van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

De reo®-service voor het pensioenfonds focust op engagement en het stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven uit ontwikkelde markten en opkomende markten en op obligaties van deze bedrijven.

Pensioenfonds UWV heeft in totaal 8,2 miljard euro onder beheer. Het is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werknemersverzekeringen uit en levert arbeidsmarkt- en datadiensten. Het UWV helpt mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn.

Karlijn Van Lierop, Hoofd Responsible Engagement Overlay (reo®) bij Columbia Threadneedle Investments:

'We zijn erg blij dat het pensioenfonds UWV voor de reo® service heeft gekozen en kijken ernaar uit om met hen samen te werken bij het uitoefenen van hun stem- en engagementactiviteiten. Pensioenfondsen hebben de verantwoordelijkheid om de oudedagsvoorziening van miljoenen mensen te waarborgen, niet alleen financieel maar ook op het gebied van duurzaamheid. Via engagement bespreken we met emittenten wezenlijke ESG-risico's en moedigen we hen aan om hun ESG-beheerpraktijken te verbeteren. Naast onderwerpen als klimaatverandering is de S van ESG van essentieel belang voor pensioenfonds UWV. Dit sluit goed aan bij onze dienstverlening omdat sociale onderwerpen een belangrijke bouwsteen vormen. Met onze aanpak gericht op impact en meetbare resultaten willen we een verschil maken voor de deelnemers van het pensioenfonds.'

Marcel Snijders, managing director van pensioenfonds UWV: 'Wij zien Columbia Threadneedle Investments als een koploper op het gebied van engagement en proxy voting, en zijn dan ook blij dat we met hun reo® overlay service onze ambities op het gebied van ESG verder kunnen waarmaken.'

De reo® -service van Columbia Threadneedle is al 20 jaar een toonaangevende overlay voor engagement en proxy voting. Het biedt klanten toegang tot een breed gamma aan onderzoek en expertise op het gebied van active ownership en klimaatscreening.

Engagementprioriteiten

Elk jaar stelt Columbia Threadneedle Investments nieuwe engagementprioriteiten vast die bepalen op welke manier de vermogensbeheerder het engagement met bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, aangaat. Ook wordt bepaald hoe er zal worden gestemd op de jaarlijkse algemene vergaderingen van aandeelhouders en hoe er wordt samengewerkt met andere investeerders of stakeholders. De prioriteiten worden bepaald in overleg met de wereldwijde beleggingsspecialisten van Columbia Threadneedle Investments en de klanten van de engagementservice, reo®.

Enkele van de engagementprioriteiten waarvoor in 2023 is gekozen zijn: net zero voor banken, fysiek risico van klimaatverandering, beperking van sociale misstanden in toeleveringsketens en verplichte due diligence op het gebied van mensenrechten.