Carmignac: Een overwinning van Modi belooft veel goeds voor de markten

Carmignac: Een overwinning van Modi belooft veel goeds voor de markten

Politiek India
Vlag India.jpg

Tussen 19 april en 1 juni 2024 mogen meer dan 900 miljoen Indiërs hun stem uitbrengen bij de algemene verkiezingen in India. Indiase verkiezingen zijn notoir complex en moeilijk te voorspellen, maar na een decennium van solide groei is de consensus dat Narendra Modi een derde termijn in de wacht zal slepen.

Als Modi wordt herkozen, betekent dat waarschijnlijk een ommekeer in het Indiase groeiverhaal. Modi is pro-business en onder zijn leiding is India uitgegroeid tot een belangrijke economische grootmacht, die China heeft ingehaald als het land met de hoogste bbp-groei ter wereld.

Modi's orthodoxie in het beheren van de economie, met de implementatie van een monetair beleidskader dat gericht is op inflatie, ondersteund door de Reserve Bank of India, heeft ook geholpen om de inflatie met succes te beteugelen. Hij heeft stappen gezet om de banksector te saneren en wordt ook geprezen voor het doorvoeren van sociale hervormingen die hebben bijgedragen aan de sociale ontwikkeling van het land.

Tegen de achtergrond van een al stijgende Indiase aandelenmarkt - met een stijging van 60% in de afgelopen 3 jaar - is speculatie dat de markt overgewaardeerd is begrijpelijk. Maar een overwinning van Modi legt de basis voor een turbo-oplading van de economie en voor wie een langetermijnvisie heeft, blijft India volgens ons bijzonder aantrekkelijk en liggen er verschillende rugwindeffecten in het verschiet.

Internationalisering van de markt

De afgelopen jaren waren beleggingen in de Indiase aandelenmarkt en obligaties overwegend binnenlands. Twee gebeurtenissen zullen dit waarschijnlijk veranderen. Ten eerste, de opname van India in JP Morgan's op grote schaal gevolgde overheidsobligatie-index voor opkomende markten (GBI-EM) vanaf juni 2024. Ten tweede, de opname van in aanmerking komende Indiase obligaties in de Bloomberg-index voor lokale valuta van opkomende markten (BECLTRUU INDEX) vanaf september 2024. Volgens onze schattingen kunnen deze twee gebeurtenissen tot 40 miljard dollar aan buitenlandse investeringen opleveren.

Dit betekent een enorme opening van de markt. En het 'halo-effect' van deze internationalisering zou moeten overslaan op de aandelenmarkten naarmate buitenlandse instellingen meer vertrouwd raken met het land. Dit, in combinatie met de relatieve duurzaamheid van de hoge binnenlandse investeringsniveaus en het vertrouwen van spaarders, suggereert dat kapitaal naar India zal blijven stromen.

Structurele veranderingen ten voordele van bloeiende SMID-caps

India is een snelgroeiende markt, met een diepgewortelde cultuur van beleggen in aandelen en een liberale democratie. Dit alles ondersteunt ondernemerschap en voedt een bloeiende kapitaalmarkt. Dit is verder gestimuleerd door een verschuivend bedrijfsbeleid dat een meer ondersteunend ecosysteem biedt voor opkomende bedrijven.

Het financiële systeem is een goed voorbeeld van hoe nauwe samenwerking tussen de overheid, regelgevende instanties en het bedrijfsleven heeft geleid tot een zeer geavanceerd en goed beheerd systeem. Deze aanpak heeft wrijving verminderd en komt meerdere partijen ten goede.

Er zijn de afgelopen jaren een aantal zeer succesvolle beursintroducties geweest en we krijgen waarschijnlijk eindelijk een capex up-cyclus na meer dan een decennium. Van alle markten in de wereld lijkt het ons het meest waarschijnlijk dat het succes van de VS zich zal herhalen.

Nu de expansie snel verloopt, kunnen beleggers aantrekkelijke, disruptieve bedrijven vinden in veel sectoren, waaronder financiële diensten, hoogwaardige productie, specifieke consumptiesegmenten en vastgoed. Nu de waarderingen al vrij hoog zijn, zal inzicht in de complexiteitvan het bedrijfslandschap en individuele bedrijven steeds belangrijker worden.

Ongeacht de verkiezingsuitslag is het traject van India ongetwijfeld positief met veel aantrekkelijke beleggingskansen voor de veeleisende belegger. Naar onze mening zou een overwinning van Modi dit proces aanzienlijk moeten versnellen.