Schroders: Waarom ESG-ratings niet goed werken

Schroders: Waarom ESG-ratings niet goed werken

ESG
Duurzaam (24) ESG

Het meten van externe kosten en opbrengsten biedt een krachtige tool om duurzaamheidsresultaten te begrijpen en investeringsrisico's in de grip te houden.

‘Gewone ESG-ratings oordelen vooral over duurzaamheidsprestaties van de ondernemingen, maar het nadeel is dat die beoordeling vaak subjectief is,’ constateert Schroder vandaag. ‘Wat je echt wilt weten als belegger is hoe de som van alle positieve en negatieve bijdrages van een onderneming op maatschappelijk, sociaal en milieuterrein uitpakt. Of, anders gezegd: levert een bedrijf een positieve bijdrage (of niet) en hoe groot is die? Voordat je dat kunt bepalen, moet je inzicht hebben in alle kosten en opbrengsten, en ook in die factoren die doorgaans niet worden meegerekend, zoals positieve effecten op de volksgezondheid (voor medicijnfabrikanten) of luchtvervuiling (zware industrie) of het makkelijk hergebruiken van bepaalde grondstoffen.

Het zijn klimaatverandering, sociale ongelijkheid en andere uitdagingen die wereldwijd bedrijven onder druk zetten om kosten op zich te nemen die hun voorheen niet werden toegerekend. Maar als dat wel gebeurt, verhoogt dit het investeringsrisico dat geassocieerd wordt met bedrijfsmodellen die niet duurzaam zijn. Het meten van deze externe kosten en opbrengsten (ook wel externaliteiten genoemd) biedt een krachtige tool om duurzaamheidsresultaten te begrijpen en investeringsrisico's in de grip te houden. Externaliteit betekent zoveel als niet gecompenseerde, door derden gemaakte kosten of geleden schade als gevolg van een economische activiteit.’

Het bedrijf werkt met een eigen model dat het helpt om te begrijpen op welke manier bedrijven en landen die risico’s en hun transitiepad naar een duurzamer systeem beheren. Dat zou helpen om de belggingsrisico's beter te te snappen, door:

  • ‘De externaliteiten direct te koppelen aan’ de eigen verwachtingen ‘van de financiële prestaties en de risico's van een specifiek aandeel of obligatie, en ze op te nemen in haar waarderings- en portefeuilleconstructieprocessen.
  • Meer inzicht en transparantie te bieden in de drijfveren en bronnen van externaliteiten, en de belangrijkste gebieden voor verbetering of kansen voor een bedrijf te identificeren.
  • De externaliteiten te herleiden naar de ruwe gegevenspunten die eraan ten grondslag liggen. Hierdoor kunnen de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van’ de ‘analyse worden geverifieerd.
  • Inzichten te genereren in de belangrijkste thema's die de resultaten van de analyse bepalen en deze inzichten terugleiden naar de onderliggende harde gegevenspunten.’