T. Rowe Price: Akkoord Amerikaans schuldenplafond is nog maar het begin

T. Rowe Price: Akkoord Amerikaans schuldenplafond is nog maar het begin

Obligaties Monetair beleid Verenigde Staten Verenigd Koninkrijk
Dollar.jpg

Het schuldenplafond is een Amerikaanse schuldenlast van 31,4 biljoen dollar. Momenteel heeft de VS zijn 'creditcard' gemaximaliseerd en is de Amerikaanse bankrekening (de Treasury General Account) bijna leeg.

Mar zelfs als de voorgestelde deal om het schuldenplafond te verhogen deze week door het Amerikaanse Congres wordt aangenomen, blijven marktrisico’s bestaan, zegt Scott Solomon, co-portefeuillemanager van de T. Rowe Price Dynamic Global Bond Strategy. De belangrijkste zorg is het aanvullen van de Treasury General Account, wat het Amerikaanse ministerie van Financiën wil bereiken door het saldo tegen eind juni te verhogen tot USD 550 miljard.

Meer systeemstress

Historisch gezien is voor elke dollar die wordt gebruikt om de Treasury General Account te vullen, 80 dollarcent afkomstig van Amerikaanse bankreserves. Uit de onrust in de bankensector in maart bleek echter dat de bankreserves erg krap zijn. Als bankreserves uiteindelijk worden gebruikt om de uitgifte van Amerikaanse staatsobligaties te financieren, kan dit zich vertalen in meer systeemstress.

Twee mogelijke scenario's 

In een scenario waarin de inflatie lager was, zou de oplossing eenvoudig zijn, omdat de Fed dan gewoon de rente zou kunnen verlagen. Aangezien de Fed echter probeert de inflatie onder controle te houden, moeten ze voorzichtig te werk gaan. Als het banksysteem verder onder druk komt te staan, verwacht Solomon dat de obligatiemarkt de Fed zal dwingen om in actie te komen en de rente te verlagen.

Een ander mogelijk scenario is dat historische patronen mogelijk niet van toepassing zijn en dat de Treasury General Account kan worden gefinancierd met geldmarktfondsen. Dit is echter alleen het geval als de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties voldoende zijn om geldmarktbeheerders te compenseren die momenteel via de Fed Reverse Repo Facility in alternatieven met een hoger rendement zijn belegd. In dit scenario zullen risicovolle activa en aandelen en obligaties van Amerikaanse banken waarschijnlijk goed presteren.

Amerikaans bankroet onwaarschijnlijk 

Tenzij er sprake is van een daadwerkelijke wanbetaling, verwacht T. Rowe Price niet dat de ratingbureaus de Amerikaanse kredietwaardigheid zullen verlagen. Als een dergelijke gebeurtenis zich echter toch zou voordoen, zal de grootste impact worden gevoeld door de Amerikaanse banken, omdat hun ratings indirect onder druk komen te staan.

Maar wat als de VS in gebreke blijft? 

In het geval van een daadwerkelijke wanbetaling heeft de waarde van Amerikaanse staatsobligaties de neiging om te stijgen, waardoor de yields dalen en de goudprijs stijgt. Andere staatsobligaties, zoals Duitse Bunds en Japanse staatsobligaties raken waarschijnlijk besmet. Bovendien kan de waarde van de Amerikaanse dollar dalen.

In eerste instantie is een terugkeer mogelijk naar meer traditionele correlaties voor vastrentende beleggers, waarbij obligatiekoersen omgekeerd bewegen aan risicovolle activa. Naarmate 2024 nadert en beleggers de gevolgen van de onderhandelingen over het schuldenplafond achter zich kunnen laten, kunnen zij hogere yields verlangen omdat de uitgiftevolumes van staatsobligaties de verwachtingen overtreffen als gevolg van de toegenomen begrotingsuitgaven wereldwijd.