Optimix: Wil de ware havik opstaan?

Optimix: Wil de ware havik opstaan?

Rente Obligaties Rusland Verenigde Staten
Algemeen aandacht omhoog alert

Met het herstel van de werkgelegenheid en economische groei, verschuift de Amerikaanse centrale bank haar aandacht naar het afremmen van de inflatie om verdere oververhitting van de economie te voorkomen. In maart maakt de Fed zijn havikachtige draai concreet en zal hoogstwaarschijnlijk starten met de renteverhogingscyclus.

Ook zal dan het monetaire coronasteun-programma afgebouwd zijn en kan begonnen worden met het geleidelijk terugdringen van de obligatieportefeuille.

Hoe zullen de markten dit verteren? Dat vragen de vermogensbeheerders van Optimix zich af.

Groeiaandelen hard geraakt

Door het Amerikaanse monetaire beleid te verkrappen, zullen de economie en de financiële markten minder gestimuleerd worden en daar worden beleggers doorgaans niet blij van. Maar de reden voor de beursonrust in de afgelopen tijd is dat de Amerikaanse rente waarschijnlijk vaker verhoogd wordt dan eerder gedacht en dat het tempo waarin de Fed de balans wil afbouwen hoger ligt.

De hoogst gewaardeerde segmenten van de aandelenmarkt en speculatieve beleggingen werden het hardst geraakt. Ondernemingen in bijvoorbeeld de informatietechnologie en gezondheidszorg zagen hun koers het meest dalen. In deze groeisectoren ligt een relatief groter deel van de winst in de toekomst.

Sectoren waarvan de groeiverwachtingen minder hooggespannen zijn, zoals banken en energie ondervinden minder hinder van een hogere rentestand.

Olieprijs stijgt door herstel wereldeconomie en roofvogel Poetin

Opvallend is het rendement dat de energiesector boekte in januari. Een vat ruwe Brent-olie steeg met maar liefst 19% (in euro). De vraag naar olie is hoog doordat de wereldeconomie goed draait, maar deze prijsontwikkeling is niet los te zien van het gedrag van de Russische havik. Vladimir Poetin gedraagt zich namelijk als een roofvogel aan de Oekraïense grens.

Bovendien levert Rusland gelijktijdig minder gas aan Europa dan mogelijk is. Dit geopolitieke steekspel zorgt voor hogere prijzen voor olie en gas. De grote oliebedrijven laten tijdens het huidige cijferseizoen dan ook dikke winsten zien over het vierde kwartaal. Exxon Mobil boekte zelfs de hoogste kwartaalwinst sinds 2014.

Geopolitieke spanningen lopen op maar vlucht in staatobligaties blijft uit

Normaliter zorgen geopolitieke spanningen voor een vlucht in staatsobligaties waardoor de kapitaalmarktrente daalt. Daar is nu echter geen sprake van. Volgens Optimix komt het niet tot een oorlog, omdat de economische belangen simpelweg te groot zijn.

Ongeveer 35% van het gas dat in Europa wordt verstookt komt uit Rusland en ruim 20% van de Russische staatsinkomsten wordt verdiend met energieleveranties. Op de financiële markten zorgen de spanningen aan de Russisch-Oekraïense grens voor kortstondige paniek, menen de vermogensbeheerders van Optimix, maar dit is volgens hen nog geen reden risico af te bouwen.

Powell is grotere havik dan Poetin

Momenteel gaat er voor de beurzen een grotere dreiging uit van de door de Federal Reserve ingezette trendbreuk met het extreem ruime monetaire beleid. Volgens Optimix is Jerome Powell een grotere havik voor de beurs dan Poetin.

De eerste renteverhoging in maart zal nog prima door de aandelenmarkten te verteren zijn, zo verwachten de vermogensbeheerders van Optimix. Maar volgende renteverhogingen in de zomer kunnen wel eens gaan knellen als de economische groei post-corona normaliseert of misschien zelfs wel afzwakt en de centrale bank doorgaat met het voeren van een restrictief monetair beleid.