Pimco: Private credit aantrekkelijk vanwege diversificatie en outperformance

 -

Pimco: Private credit aantrekkelijk vanwege diversificatie en outperformance

Obligaties Alternative FI Private Debt
Obligaties (01)

Beleggers met een hogere risicobereidheid zouden naast bedrijfsobligaties ook private credit kunnen overwegen voor hun portefeuilles. Deze beleggingscategorie blijft beter presteren dan high yield, een trend die dankzij regulering die banken terughoudend maakt om kredieten te verlenen nog wel enige tijd aanhoudt.

Dat schrijven Jamil Baz, Head of Client Solutions en Josh Davis, Global Head of Client Analytics bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco in hun nieuwste notitie Fixed Income: Low Yields Don’t Tell the Whole Story.

Baz en Davis betogen dat - ondanks wereldwijd lage rentes op vastrentende waarden - obligaties nog steeds een belangrijke risicodiversificatie in een gemengde portefeuille vormen. Lage rentes vertellen niet het hele verhaal, benadrukken de Pimco-specialisten. “Ondanks de lage rente kunnen obligaties het risico in brede portefeuilles blijven spreiden. De rentes kunnen verder dalen, hetgeen waarderingen opdrijft. En sommige segmenten van de vastrentende markt - met name bedrijfsobligaties - blijven aantrekkelijk ten opzichte van aandelen.”

De sprong van publieke naar private markten vergroot wel het liquiditeitsrisico, benadrukken de Pimco-specialisten in de notitie. Maar over het algemeen worden beleggers beloond extra rendement van 2% tot 4% voor het vastleggen van kapitaal voor 5 of tien jaar.

Hoe dan ook, stellen Baz en Davis, het rendement op obligaties was in nagenoeg alle recessies positief, zelfs in perioden waarin de correlaties tussen aandelen en obligaties positief waren.

Advertentie