BlackRock: Het tij is gekeerd - voorkeur voor Europese aandelen

BlackRock: Het tij is gekeerd - voorkeur voor Europese aandelen

Vermogensbeheer Europa
Europa kaart.jpg

BlackRock is gedraaid naar een overwogen positie in Europese aandelen ten koste van onder andere Amerikaanse aandelen. Dit heeft te maken met het Europese gezondheidzorgstelsel en het feit dat beleidsmakers in Europa hebben aangetoond snel te reageren op veranderende omstandigheden. De valutamarkten hebben hier het meeste mee van doen. Beleggers in dollars uitgedrukte Europese aandelen (unhedged) hebben het meest geprofiteerd, ook al lopen de renedementen in euro’s wat achter.

BlackRock voorziet dat fundamentals weer meer gaan meetellen en dat zal de rendementen op aandelen in lokale valuta een steun in de rug geven. Op zich is BlackRock veel minder lovend over aandelen uit opkomende landen (excl. Noord-Azië) omdat het aantal coronabesmettingen daar nog niet is uitgeraasd en zij minder monetaire instrumenten tot hun beschikking hebben om de schokken op te vangen, zelfs niet met behulp van een zwakkere dollar.