bpfBOUW: Russell Investments benoemd als fiduciair adviseur voor de vastgoedportefeuille

bpfBOUW: Russell Investments benoemd als fiduciair adviseur voor de vastgoedportefeuille

Vastgoed
Handshake 2.jpg

Russell Investments benoemd als fiduciair adviseur voor de vastgoedportefeuille van bpfBOUW, met een omvang van circa 10.5 miljard euro.

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (bpfBOUW), met 783.000 deelnemers en een belegd vermogen van 63 miljard euro*, heeft Russell Investments aangesteld om op te treden als fiduciair adviseur specifiek voor de vastgoedportefeuille. De vastgoedportefeuille omvat circa 10,5 miljard euro*.

bpfBOUW regelt het pensioen voor (oud-) werknemers in de sector Bouw. Een belangrijke taak voor haar deelnemers is om het belegd vermogen op prudente wijze te beleggen, zodat het fonds te allen tijde de pensioenuitkeringen aan (gepensioneerde) deelnemers kan verzorgen. Om het fonds daarin behulpzaam te zijn, en een verdere internationale spreiding van het vastgoed te bewerkstelligen, is na een nauwkeurig selectietraject Russell Investments aangesteld als fiduciair adviseur van de vastgoedportefeuille.

Martijn Kuipers, Managing Director Northern Europe, bij Russell Investments, is trots om bpfBOUW als klant te mogen verwelkomen:

‘We hadden vanaf het begin een goede klik. Met de kennis en ervaring van ons fiduciair team onder leiding van Henk Radder en internationale vastgoed team onder leiding van Samantha Steele, kunnen wij bpfBOUW de fiduciaire dienstverlening op het gebied van vastgoed geven die zij zoeken. Wij danken bpfBOUW voor het gestelde vertrouwen in onze organisatie.’

Erik Hulshof, voorzitter van de beleggingscommissie van bpfBOUW:

‘Na een zorgvuldig selectietraject hebben we gekozen voor Russell Investments, vooral vanwege de internationale expertise en het belang dat wordt gehecht aan ESG-integratie. Russell Investments zal onze vastgoedmanager monitoren en bpfBOUW ondersteunen bij het beoordelen van beleggingsvoorstellen.’