PGIM Fixed Income: Obligaties EM kunnen beter presteren dan andere vastrentende categorieën

PGIM Fixed Income: Obligaties EM kunnen beter presteren dan andere vastrentende categorieën

Emerging Markets Fixed Income
Emerging Markets (03) EM Opkomende landen

Structurele verschuivingen zullen EM de komende tien jaar waarschijnlijk zeer positief beïnvloeden.

‘Na een aantal jaren van underperformance zijn we van mening dat obligaties van emerging markets (EM) nu beter kunnen presteren dan andere vastrentende beleggingscategorieën,’ meldt PGIM Fixed Income vandaag.  ‘De tegenwind van sterk stijgende inflatie en rentevoeten, een sterke Amerikaanse dollar en afzwakkende groei is nu aan het draaien. Rentes die worden verlaagd, hogere groei en de toenemende kredietkwaliteit zullen de toon gaan zetten voor positieve prestaties voor EM obligaties.’

Opkomende markten groeien meer naar elkaar toe en worden wereldwijd steeds belangrijker. ‘Sterker wordende fundamentals, een stijgend aandeel in het wereldwijde bbp, een verschuiving naar industrieën met een hogere toegevoegde waarde en demografische verschuivingen zouden ook gunstig moeten zijn voor deze beleggingscategorie. Ondertussen is de verschuiving in de mondiale machtsverhoudingen en de heroriëntatie aan de aanbodzijde van de productieketen richting nearshoring een potentiële zegen voor EM- emittenten.’

‘Gezien de structurele verschuivingen die EM de komende tien jaar waarschijnlijk zeer positief zullen beïnvloeden, zijn wij van mening dat de huidige waarderingen het opwaarts potentieel onvoldoende weerspiegelen en dat dit het moment kan zijn om een strategische langetermijnallocatie te maken naar schuldpapier van EM."