Principal AM: Muur vervallende schulden niet zo onoverkomelijk als die lijkt

Principal AM: Muur vervallende schulden niet zo onoverkomelijk als die lijkt

Fixed Income
Obligaties (03)

Een veelgenoemd risico voor dit jaar is dat de cascade van vervallende schulden door de renteverhogingscyclus van de Fed in 2022/2023 te maken krijgt met aanzienlijk hogere herfinancieringskosten, wat een piek in wanbetalingen kan veroorzaken.

Als de economie echter redelijk robuust blijft, laat een nadere blik op de herfinancieringsdynamiek zien dat, met uitzondering van het kredietaanbod met de laagste kwaliteit, het vervallen van schulden voor de bredere kredietsector relatief zonder grote problemen kan verlopen.

Een recordaantal obligaties, uitgegeven tegen zeer lage rentetarieven tijdens de pandemie, zal de komende zes jaar vervallen. In feite zal binnen de komende drie jaar een kwart van alle Amerikaanse hoogrentende schulden moeten worden geherfinancierd tegen hogere rentes dan wat bedrijven de afgelopen jaren gewend waren.

Hoewel de verhoogde rente sommige beleggers doet vrezen dat hogere herfinancieringskosten zullen leiden tot een scherpe piek in wanbetalingen, laat een nadere beschouwing verschillende factoren zien die suggereren dat de muur van vervallende schulden voor de meeste bedrijven niet onoverkomelijk zal zijn:

  • Een veerkrachtige macro-achtergrond: Ondanks de stijgende rente blijven de spreads op hoogrentend krediet krap, als gevolg van sterke marktfundamentals en optimisme dat de Fed de economie naar een zachte landing zal leiden.
  • Recente rally in obligaties: De marktomstandigheden zijn verbeterd, waardoor de herfinancieringskosten zijn gedaald ten opzichte van vijf maanden geleden, dankzij een scherpe stijging van de tarieven tegen het einde van 2023.
  • De muur van vervallende schulden neigt naar hogere kwaliteit: De muur van vervallend hoogrentend krediet is kwaliteitsgericht, voornamelijk samengesteld uit BB- en B-emittenten van hogere kwaliteit.

Hoewel de muur van vervallende schulden aanvankelijk zorgen oproept, suggereren aankomende renteverlagingen en solide bedrijfsbalansen dat de meeste bedrijven de hogere rentekosten zonder al te veel problemen moeten kunnen verwerken. Toch kunnen bedrijven van lagere kwaliteit geconfronteerd worden met grotere uitdagingen, wat het belang van actief beheer in de komende periode onderstreept.