Janus Henderson: Dalende rente zorgt voor aantrekkelijke obligatierendementen in 2024

Janus Henderson: Dalende rente zorgt voor aantrekkelijke obligatierendementen in 2024

Interest Rates Fixed Income
Rente (01)

Begin oktober 2023 vond een 'bond bear steepener' plaats. Dit is het fenomeen waarbij de rente op obligaties met een langere looptijd sterker stijgt dan de rente op obligaties met een kortere looptijd.

Het wordt een ‘steepener’ genoemd omdat de yieldcurve normaal gesproken opwaarts helt van linksonder naar rechtsboven. Dus als de yield op obligaties met een langere looptijd sneller stijgt dan die op obligaties met een kortere looptijd, dan wordt de yieldcurve steiler.

Een versteiling van de curve is een zeer zeldzame gebeurtenis en als deze plaatsvindt terwijl de yieldcurve geïnverteerd is – zoals het geval was in 2023 – leidt dit meestal tot 1) een daling van de rente en 2) het begin van een recessie.

Alsof op commando begonnen de obligatierentes in november en december na de rentepiek in oktober te dalen. Jenna Barnard en John Pattullo, beide Portfoliomanager en Co-Head of Global Bonds bij Janus Henderson vragen zich af of de yields in 2024 verder kunnen dalen en of het tweede deel van het historische patroon standhoudt, ofwel komt er een recessie aan?

Vertraging Amerikaanse economie reëel

Volgens Barnard en Pattulo is het waarschijnlijk dat de vertragingen als gevolg van eerdere monetaire verkrapping zullen wegen op de economische groei. Zij achten de kans op een Amerikaanse neergang in 2024 nog steeds groot en sommige Europese landen flirten al met een recessie.

Zelfs als de centrale banken beginnen met het verlagen van de rente, zullen de meeste bedrijven of huishoudens die hun schulden of hypotheken herfinancieren een hogere rente betalen dan een paar jaar geleden. Het monetaire beleid zal nog steeds restrictief zijn en ook als de inflatie lager is, zal de reële (voor inflatie gecorrigeerde) rente nog altijd hoog zijn.

Mocht de Fed beginnen met renteverlagingen, doet ze dit daarom meestal snel. Rentetarieven blijven zelden lang op een plateau. In de afgelopen 70 jaar was het gemiddelde plateau zelfs zes maanden. Dus als de rente in maart 2024 wordt verlaagd – acht maanden na de renteverhoging van juli 2023 - zal dit grotendeels in lijn zijn met de gemiddelde cyclus.

Gesynchroniseerde versoepeling

De renteverhogingscyclus van de centrale banken in de ontwikkelde markten liep synchroon: de meeste banken verhoogden de rente binnen een paar maanden na elkaar. Barnard en Pattulo verwachten dat hetzelfde zal gebeuren met renteverlagingen. Zij denken daarom dat 2024 mogelijk het rendement zal bieden die ze in 2023 verwachtten, met een combinatie van inkomsten en vermogenswinst uit staatsobligaties naarmate de yields dalen.