AXA IM: Werk met een werkelijk beschermingsrendement

AXA IM: Werk met een werkelijk beschermingsrendement

Pension system
Duurzaam (21) beleggen pensioen

Nederlandse pensioenfondsen vergtoten in 2024 waarschijnlijk de allocatie aan investment grade credits, asset-backed securities en langlopende obligaties.

‘Kijkend naar 2024 is de lopende kabinetsformatie belangrijk voor het Nederlands pensioenstelsel, het beïnvloedt de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel en daarmee de beleggingsbeslissingen van pensioenfondsen,’ blikt AXA IM vandaag vooruit. ‘Als er niets fundamenteel verandert, gaan we ervan uit dat de meerderheid van de Nederlandse pensioenfondsen na 2026 overstapt. Tegen die tijd zal het animo voor strategische wijzigingen in beleggingsportefeuilles weer toenemen. Op korte termijn verwachten we dat Nederlandse pensioenfondsen beleggingen blijven alloceren aan LDI-strategieën om de rentehedge te verhogen en zo de dekkingsgraad te beschermen tegen de verwachte rentedaling. In deze omgeving vergroten Nederlandse pensioenfondsen in 2024 waarschijnlijk de allocatie aan investment grade credits, asset-backed securities en langlopende obligaties.’

Te veel theorie?

‘Een punt van zorg voor komend jaar en in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel is dat veel Nederlandse pensioenfondsen werken met de premisse van een theoretisch beschermingsrendement. Hierdoor houden zij onvoldoende rekening met de negatieve gevolgen van deze methode: oudere cohorten komen vast te zitten in een nominale bescherming, waardoor de koopkracht van deelnemers na verloop van tijd afneemt als gevolg van inflatie. Dit verergert wanneer de rente en dekkingsgraden dalen. Om dit te voorkomen, adviseren we onze klanten met klem om in hun portefeuilles te werken met een werkelijk beschermingsrendement.’

Internationale 2024-outlook

  • ‘Als gevolg van het restrictievere monetaire beleid zijn obligaties steeds aantrekkelijker geworden voor pensioenfondsen, met name investment-grade credit en staats-, supranationale en agency-obligaties.
  • Daarnaast maken de hoge rentes een verhoging van de hedging-strategie aantrekkelijker om ‘over-leveraged’ posities met bijbehorende liquiditeitsrisico's te vermijden. Hoge dekkingsgraadposities geven pensioenfondsbestuurders ook meer ruimte voor indexatie, wat volgend jaar tot lagere dekkingsgraden kan leiden.
  • In alternatives kunnen liquide activa, zoals asset-backed securities en collateralised loan obligations aantrekkelijke spreads opleveren.
  • Het toevoegen van (of uitbreiden naar) obligaties gekoppeld aan inflatie is nog te vroeg voor pensioenfondsbeleggers, maar we verwachten betere mogelijkheden voor beleggers in de tweede helft van 2024.
  • De verbeterde dekkingsgraden in 2023 hebben de illiquide beleggingen in de assetallocatie van pensioenfondsen nog niet teruggebracht naar het oude niveau. Het op peil brengen van de gewenste allocatie aan illiquide activa kan heel 2024 duren.
  • Een wereldwijde trend die doorzet – ondanks wat weerstand in de VS – is de vraag naar duurzamere beleggingen. Dit is relevant voor alle beleggingscategorieën. We verwachten dat pensioenfondsen meer blijven alloceren aan duurzame en impactvolle beleggingen in alle beleggingscategorieën, maar meest waarschijnlijk in beursgenoteerde aandelen en obligaties, omdat de allocatie aan illiquide activa nog steeds op een hoger niveau ligt dan de meeste fondsen wensen in hun beleggingsmix.’
  •