DNB: CWO vragen en opinies vormen basis voor leidraad

DNB: CWO vragen en opinies vormen basis voor leidraad

Pension system
Pensioencontract (01)

DNB verwerkt eerste feedback van pensioenfondsen en verzekeraars in binnenkort te verschijnen guidance over buy-in/buy-out CWO’s.

Twee maanden geleden sprak DNB met bijna twintig verzekeraars en pensioenfondsen over het formaliseren van het beoordelingsproces voor buy-in/buy-out collectieve waardeoverdrachten (CWO’s). Zowel waarom DNB dit beoogt, als de wijze waarop DNB dit denkt te kunnen realiseren, werden daar besproken. De feedback daarvan zal DNB meenemen bij het formuleren van haar guidance die binnenkort over dit onderwerp verschijnt. Een eerste indruk maakte de bank vandaag bekend.

‘Tijdens de bijeenkomst zijn twee belangrijke thema’s besproken’, verduidelijkt DNB vandaag. ‘Allereerst kwam het toezicht op buy-in/buy-out CWO’s vanuit het perspectief van toezicht op pensioenfondsen aan bod. Fondsliquidaties met een CWO naar een verzekeraar (buy-out) worden momenteel gemeld aan DNB na het aangaan van de herverzekering van de pensioenrechten en -aanspraken (buy-in). De (her)verdeling van middelen over (groepen van) deelnemers vindt plaats tijdens de buy-in. De betrokkenheid van DNB bij de buy-in is momenteel niet geformaliseerd.

In de tweede plaats is het toezicht op de buy-in/buy-out CWO’s vanuit het perspectief van toezicht op verzekeraars besproken. Hierbij kwamen de onderwerpen aan de orde die vanuit het verzekeringsperspectief tijdens het buy-in/buy-out proces onder andere worden beoordeeld, zoals strategie, beleid, governance, pricing, herverzekering langleven risico, en materialiteit van de CWO en van het overdragende pensioenfonds.’

‘Vragen van de deelnemers aan DNB betroffen veelal verduidelijking van processen en praktische zaken betreffende het buy-in/buy-out proces. Enkele voorbeelden van deze vragen:

  • Kunnen de termijnen en tijdslijnen van het buy-in/buy-out proces verduidelijkt worden?
  • Hoe kan worden omgegaan met de mogelijke onduidelijkheid over de overnemende verzekeraar tijdens het melden van de buy-in?
  • Hoe verloopt het buy-in/buy-out proces als de buy-in ruimschoots voorafgaand aan de buy-out wordt beoogd?
  • Wat als een fonds nooit tot een buy-out komt na de buy-in?

De vragen nemen we mee in een Q&A over het beoordelingsproces van buy-in/buy-out CWO’s. De onderwerpen waarop de vragen zich richten, zullen we waar nodig toevoegen of verduidelijken. Deze vragen en opinies vormen zo een leidraad voor eventuele aanpassingen in de concept Q&A. Wij verwachten de guidance over buy-in/buy-out CWO’s op korte termijn te publiceren’, aldus DNB.