Principal AM: Treasuries bieden stabiel inkomen in tijden van economische vertraging

Principal AM: Treasuries bieden stabiel inkomen in tijden van economische vertraging

Fixed Income United States
Obligaties (02)

De onhoudbare staat van de Amerikaanse begroting leidt tot een aanzienlijke toename van de uitgifte van Treasuries.

In combinatie met de uitdagingen op het gebied van de vraag lijkt een hoger-voor-langer-renteklimaat gerechtvaardigd. Hoewel een dreigende economische vertraging het potentieel voor waardestijging zou kunnen beperken, maakt de zekerheid van een stabiel inkomen uit Treasuries ze aantrekkelijk in een onzeker vooruitzicht.

Met Amerikaanse federale begrotingstekorten van gemiddeld meer dan $ 400 miljard per kwartaal wordt de houdbaarheid van het Amerikaanse begrotingsbeleid steeds twijfelachtiger. Op dit moment geeft de overheid bijna net zoveel uit aan rentebetalingen (meer dan 16% van de inkomsten) als aan belangrijke programma's zoals Medicare en defensie doordat de rentepercentages aanzienlijk hoger zijn dan in de afgelopen 15 jaar. Prognoses gaan uit van een stijging tot 20% tegen 2033. 

De overheid heeft een aanzienlijke hoeveelheid Treasuries uitgegeven om deze grote tekorten aan te kunnen en biedt hogere rendementen om ze aantrekkelijker te maken voor beleggers. Deze behoefte aan hogere rendementen, in combinatie met een restrictief monetair beleid, krimpende balansen van centrale banken en een afnemende buitenlandse vraag, rechtvaardigen een hoger-voor-langer-renteklimaat. Alles bij elkaar zorgen de hogere rendementen en de dynamiek van vraag en aanbod ervoor dat Treasuries dicht bij de reële waarde blijven. 

Hoewel vertragende cyclische krachten doorgaans een verhoging van de obligatiebeleggingen in portefeuilles rechtvaardigen, kan een kortstondige economische vertraging onvoldoende zijn om beleggers te belonen met aanzienlijke winsten op Treasuries – er zou waarschijnlijk een diepe recessie nodig zijn voor een aanhoudende en substantiële rally. 

Zonder extra durationrisico te hoeven nemen, bieden de huidige Treasuries extreem aantrekkelijke rendementen. En hoewel het potentieel voor waardestijging beperkt zou kunnen zijn in het licht van een dreigende economische vertraging, maakt de zekerheid van een stabiel inkomen uit Treasuries ze een solide optie voor beleggers die prioriteit geven aan stabiliteit in de aanloop naar een onzeker 2024.