Invesco: Markten lijken ongevoelig voor kredietwaarschuwingen

Invesco: Markten lijken ongevoelig voor kredietwaarschuwingen

Fixed Income
Obligaties (03)

De timing van Moody’s verlaging van de prognose voor de Amerikaanse schuld, vlak voor een mogelijke ‘shutdown’ van de federale overheid, is niet toevallig, stelt Kristina Hooper in haar wekelijkse commentaar.

Volgens de beleggingsstrateeg van vermogensbeheerder Invesco vergroot Moody’s waarschuwing voor een aanhoudende politieke polarisatie de kans dat opeenvolgende regeringen geen consensus bereiken over een fiscaal plan.

Een mogelijke kredietverlaging door Moody's lijkt echter weinig impact op de markten te hebben. Toen kredietbeoordelaar S&P dit in 2011 deed, was de markreactie wel heftig, maar sindsdien lijken ze ongevoelig geworden voor dergelijke waarschuwingen. Het is volgens Hooper namelijk moeilijk voor de VS om fiscaal verantwoord te handelen. Vrijwel elke uitgave van de overheid wordt door een van beide partijen als onaantastbaar beschouwd. Daarbij is de politieke verdeeldheid ook nog eens toegenomen sinds de poging in 2010 om het begrotingstekort te verminderen.

Volgens Hooper zijn er twee manieren om de schuldproblemen te verlichten. Ten eerste kunnen rentetarieven verlaagd worden, dat is de gemakkelijke optie. Daarnaast kan er nog gepoogd worden om het begrotingstekort te verminderen, maar Hooper ziet de eerste optie als de meest realistische en snelste op de korte termijn. Ze hoopt dan ook dat de Fed in 2024 de rentes snel weer zal verlagen. 

Hooper merkt op dat de aandacht deze week verschoof van centrale bankiers naar politici, vooral in de VS, wat mogelijk wat kortetermijnvolatiliteit veroorzaakt. Belangrijke punten waren een mogelijke overheidssluiting, de ontmoeting tussen Xi Jinping en Biden, en de escalatie van de Israël-Hamas oorlog aan de grens van Israël en Libanon. De vraag is of geopolitieke spanningen beheersbaar blijven of zich zullen verspreiden, aldus Hooper.