Pimco: Sterk gestegen obligatierentes bieden kansen voor beleggers

Pimco: Sterk gestegen obligatierentes bieden kansen voor beleggers

Interest Rates Fixed Income
Rente (01)

Door de veerkracht van de Amerikaanse economie, benadrukt door het banenrapport van september, is de rente op staatsobligaties recent sterk gestegen. Dit biedt volgens econoom Tiffany Wilding en portfoliomanager Mike Cudzil van ‘s werelds grootste obligatiebelegger Pimco kansen voor beleggers.

Wilding en Cudzil stellen dat het steiler worden van de rentecurve beleggers een aantrekkelijke gelegenheid biedt om beleggingen met een langere looptijd toe te voegen aan de portefeuille. Gunstig is volgens hen ook dat de aanvangsrendementen hoog liggen ten opzichte van het verleden en ten opzichte van andere beleggingscategorieën met een hoger risico. 'Dit kan een ‘rendementsbuffer’ creëren in een tijd van nog steeds zeer onzekere vooruitzichten.'

De oorzaak achter de hogere obligatierentes ligt volgens Pimco niet zozeer bij de zorgen over inflatie of mogelijke renteverhogingen door de Federal Reserve. 'Deze stijging is te wijten aan lagere recessieverwachtingen, die contra-intuïtief kunnen leiden tot een groter aanbod van staatsobligaties in de toekomst. Als gevolg daarvan vragen beleggers een hogere premie voor het aanhouden van obligaties met een langere looptijd.'

Dat beleggers een hogere premie verlangen, heeft volgens Pimco drie redenen:

  1. Veerkrachtigere economieën en lagere recessierisico's. Dit suggereert dat centrale banken langer kunnen doorgaan met het afbouwen van hun staatsobligatieportefeuilles.
  2. Veerkracht in ontwikkelde economieën buiten de VS. Belangrijk is dat hierdoor de inflatiedruk in Japan zodanig is toenemen dat de Japanse centrale bank haar beleid om de rentecurve te controleren, heeft versoepeld
  3. De vooruitzichten voor het Amerikaanse begrotingstekort zijn ook aangescherpt. Er is met name toenemende bezorgdheid over de toekomstige kosten van belastingvoordelen en subsidies van de overheid met betrekking tot investeringen in groene energie

De normalisering van de rentecurve en de herwaardering van de reële rendementen is goed voor beleggers. Ze verwachten een hogere yield, bij een groter aanbod obligaties. Wat goed is voor beleggers, is echter niet noodzakelijk goed voor de economie op middellange termijn, concluderen Wilding en Cudzil.

'Hogere rentes hebben de financiële voorwaarden verder aangescherpt, wat de investeringen zou moeten afremmen, de reële bbp-groei en uiteindelijk de inflatie. Met andere woorden, hogere rentes die de financiële omstandigheden verkrappen, zijn precies wat de economie nodig heeft om de rentes te laten dalen.'