T. Rowe Price: Deal or no deal Amerikaans schuldenplafond

T. Rowe Price: Deal or no deal Amerikaans schuldenplafond

Fixed Income United States
Amerikaanse vlag.jpg

Als er geen politieke oplossing wordt gevonden voor het Amerikaanse schuldenplafond en de VS niet in staat is aan zijn schuldverplichtingen te voldoen, zal dit niet alleen de financiële markten doen instorten, maar ook aanzienlijke schade toebrengen aan zowel de Amerikaanse economie als de wereldeconomie.

Het Amerikaanse schuldenplafond bepaalt de maximale omvang van de Amerikaanse overheidsschuld en is in het verleden altijd verhoogd door het Congres.

Echter, de huidige polarisatie in het politieke systeem vergroot het risico dat het Congres het deze keer niet eens kan worden over een nieuwe verhoging vóór 1 juni.

Als dat gebeurt, zal minister van Financiën Janet Yellen naar verwachting voor een moeilijke keuze komen te staan. Ze moet beslissen of ze stopt met het betalen van salarissen van ambtenaren en andere overheidsuitgaven, of dat ze stopt met het betalen van schulden en rente op Amerikaanse overheidsschuld. Beide keuzes hebben ernstige consequenties.

Het niet betalen van salarissen heeft een hoge politieke prijs in de VS, maar het niet betalen van investeerders kan de stabiliteit van het wereldwijde financiële systeem bedreigen. Amerikaanse staatsobligaties worden namelijk wereldwijd gebruikt als onderpand. Daarom zal minister van Financiën Yellen waarschijnlijk moeten kiezen voor het eerste kwaad, wat kan leiden tot een ongekende aanscherping van het Amerikaanse begrotingsbeleid.

Hoe dan ook, onrust op financiële markten

Als er vóór 1 juni een oplossing wordt gevonden in het Congres en het schuldenplafond wordt verhoogd, zal dit ook op korte termijn onrust veroorzaken op de financiële markten. De markten hebben namelijk nog niet volledig ingeprijsd dat het schuldenplafond ervoor heeft gezorgd dat het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn kaspositie bij de Fed heeft verminderd, wat vergelijkbaar is met kwantitatieve versoepeling van het monetaire beleid. 

Wanneer het schuldenplafond wordt verhoogd, zal deze kaspositie hersteld moeten worden, wat zal leiden tot een aanzienlijke daling van de liquiditeit in het financiële systeem. Historisch gezien heeft dit uitdagingen gecreëerd voor de financiële markten, maar het is nog steeds beter dan een langdurige periode waarin de Verenigde Staten niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen.

Wat kunnen beleggers doen?

Volgens Schmidt zouden beleggers een conservatieve beleggingsstrategie moeten volgen totdat er duidelijkheid is over het Amerikaanse schuldenplafond en de mogelijke recessie. Het is verstandig om de nadruk te leggen op delen van de obligatiemarkt die doorgaans goed presteren tijdens een groeivertraging, in plaats van te veel te vertrouwen op de aandelenmarkt.

Het is van belang om te wachten op meer informatie en stabiliteit voordat er risicovollere beleggingsbeslissingen worden genomen.