PGIM: Spanningen in ons voedselsysteem zorgen voor innovatie en kansen voor beleggers

PGIM: Spanningen in ons voedselsysteem zorgen voor innovatie en kansen voor beleggers

Commodities Infrastructure
Klimaat (13) duurzaam energietransitie grondstoffen

Recent zijn nieuwe kwetsbaarheden in ons wereldwijde voedselsysteem aan het licht gekomen als gevolg van de verstoring van de voedseltoelevering door de oorlog in Oekraïne, de coronapandemie en klimaatverandering.

Deze verstoringen hebben een groot effect op de voedselprijzen, het monetaire en fiscale beleid en zelfs de politieke stabiliteit. Zij maken echter ook de weg vrij voor de broodnodige innovatie, en beleggers kunnen een grote rol spelen in de hervorming van de sector om deze klaar te maken voor de toekomst, aldus nieuw onderzoek van vermogensbeheerder PGIM.

'Van de boerderij tot op ons bord, ons voedingssysteem is log, ingewikkeld, inefficiënt en steeds minder goed in staat aan de vraag te voldoen,' zegt Shehriyar Antia, head of thematic research bij PGIM.

'Het lijdt geen twijfel dat het voedselsysteem aan het begin staat van een omvangrijke transformatie. Om alle uitdagingen waar we voor staan het hoofd te kunnen bieden, moeten zowel de productiviteit als de duurzaamheid omhoog. Beleggers die zich richten op de nieuwste trends in de voedingssector kunnen het best kijken naar de innovatie die plaatsvindt in de voedselketen, van gewaswetenschap en landbouwmachines tot ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen, logistiek en zelfs alternatieve landbouw.'

'De transformatie van het voedselsysteem die we op dit moment zien vertoont veel gelijkenissen met die van de energiesector tien jaar geleden, en er vindt aan alle kanten disruptie plaats,' zegt Jakob Wilhelmus, director of thematic research bij PGIM.

'Beleggers kunnen hiervan profiteren door die bedrijven te vinden die daadwerkelijk bijdragen aan een hogere productiviteit en duurzaamheid in de voedselwaardeketen, in tegenstelling tot bedrijven die zich niet aanpassen en daarmee kwetsbaarder zijn voor de complexe uitdagingen die voor ons liggen.'