Thinking Ahead Institute: Grootste pensioenfondsen ter wereld bereiken nieuw record van 23,6 biljoen dollar

Thinking Ahead Institute: Grootste pensioenfondsen ter wereld bereiken nieuw record van 23,6 biljoen dollar

Pensionfunds
Pensioen.jpg

Activa onder beheer (AUM) bij 's werelds top 300 pensioenfondsen zijn in 2021 met 8,9% gestegen tot een nieuw record, nu in totaal $ 23,6 biljoen per jaarultimo. Dit is volgens het jaarlijkse onderzoek uitgevoerd door het Thinking Ahead Institute, in samenwerking met Pensions & Investments, een toonaangevende Amerikaanse publicatie voor beleggers. Het onderzoek belicht globale trends in de pensioenfondsindustrie en geeft informatie over de veranderende karakteristieken van deze fondsen.

Hoewel het totale AUM recordhoogten heeft bereikt, is de groei vertraagd van 11,5% in 2020 tot 8,9% in 2021. Dit was te verwachten na een zeer sterke prestatie van de kapitaalmarkten in 2020. De meest recente groei is echter voldoende om de cumulatieve groei over vijf jaar in de periode 2016-2021 op 50,2% te brengen.

Marisa Hall, co-head van het Thinking Ahead Institute, beschrijft de belangrijkste inzichten uit het onderzoek: "Dit is een verhaal met twee kanten. Enerzijds illustreert een nieuw record voor de belangrijkste pensioenfondsen ter wereld het optimisme dat een wereldwijde pandemie heeft kunnen trotseren. Maar aan de andere kant vertraagt de groei en staan seinen voor de lange termijn op oranje."

"Vooruitblikkend zullen de stijgende inflatie en de daaropvolgende maatregelen van de centrale banken er waarschijnlijk toe leiden dat de mondiale groei stagneert, wat op zijn beurt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen op langere termijn in gevaar kan brengen."

"Pensioenfondsen staan ook van alle kanten onder immense bestuurlijke druk, met een toenemende politisering van ESG in sommige regio's die tegemoetkomt aan de roep om meer substantiële en dringende klimaatmaatregelen. De optelsom van stevige economische druk op korte termijn naast deze structurele veranderingen op lange termijn zal het alleen maar moeilijker maken om een evenwicht te vinden tussen financiële veerkracht op korte termijn en financiële en klimaatduurzaamheid op lange termijn."

Noord-Amerika is nu goed voor 45,6% van de activa van de 300 grootste pensioenfondsen ter wereld. Dit is een stijging ten opzichte van de 41,7% van eind 2020. Europese pensioenfondsen zijn goed voor 25,9% en Azië-Pacific voor 25,5%, met de resterende 4% uit Latijns-Amerika en Afrika. Het toegenomen wereldwijde aandeel van Noord-Amerika was grotendeels te danken aan de snelste groei op jaarbasis van de belegde activa, namelijk met 9,2%, gevolgd door Europa (+8,3%) en Azië-Pacific (+8,0%) en Latijns-Amerika en Afrika (+3,9%) in diezelfde periode.

De Verenigde Staten (VS) zijn nu goed voor 39,6% van de AUM van de top 300 van pensioenfondsen en hebben met 148 bijna de helft van de fondsen in de ranglijst. Na de VS zijn de landen met het grootste aantal pensioenfondsen in de ranglijst het Verenigd Koninkrijk (VK) (23), Canada (18), Australië (15), Nederland (12) en Japan (11). Sinds 2016 zijn er in totaal 37 nieuwe fondsen in de ranglijst bijgekomen, waarbij de VS de grootste nettowinst boekten (14 fondsen) en Japan het grootste nettoverlies (5 fondsen). In dezelfde periode had het VK een nettoverlies van drie fondsen, terwijl Zwitserland een nettowinst van drie fondsen had.

In de top 300 van fondsen domineren de activa van de fondsen met Defined Benefit (DB) regelingen nog steeds met 63,5% van de totale AUM. Het aandeel van de activa van DB-fondsen is in de loop der jaren echter licht gedaald, aangezien fondsen met een Defined Contribution (DC) regeling (23,8%), reserve funds (11,8%) en hybride fondsactiva (0,9%) langzaam terrein winnen.

DB-pensioenfondsen domineren in Noord-Amerika en Azië-Pacific, waar zij respectievelijk 72,7% en 65,2% vertegenwoordigen. In Europa zijn DB-fondsen ook goed voor het grootste deel van de activa (51%), terwijl in andere regio's DC-pensioenfondsen domineren, waar slechts 17,9% van de activa in DB-pensioenfondsen is ondergebracht.

Volgens het onderzoek maken de 20 grootste pensioenfondsen nu 41,0% uit van de totale activa, wat iets minder is dan vorig jaar (41,8%), aangezien zij in de loop van het jaar met 6,6% zijn gegroeid, vergeleken met 8,9% voor de 300 grootste fondsen. Op langere termijn hebben de 20 beste fondsen echter een hoger groeipercentage, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) voor de laatste vijf jaar van 8,8% tegenover 8,5% voor de 300 beste fondsen. Gemiddeld belegden de fondsen uit de top 20 ongeveer 53,5% van hun activa in aandelen, 27,9% in vastrentende effecten en 18,6% in alternatives en cash.

Marisa Hall concludeert: "We zien dat de assetallocatie blijft inspelen op structurele verschuivingen op lange termijn. De allocaties aan private markets zijn weliswaar gedaald ten opzichte van vorig jaar, mmaar dat werd vooral veroorzaakt door de vrees voor inflatie en renteverhogingen op de kortere termijn. Wij verwachten dat de allocaties aan private markets op de lange termijn aanzienlijk zullen blijven toenemen, omdat er behoefte is aan nieuwe primary investmensts om nieuwe modellen van duurzame economische groei te ondersteunen."

"De agenda's van pensioenfondsbesturen zijn terecht een richtsnoer geworden voor de complexe strategische uitdagingen waarvoor de mondiale markten en economieën zich gesteld zien. Het raadplegen van de jaarverslagen van 's werelds allergrootste pensioenfondsen is ook een manier om potentiële oplossingen voor deze grote uitdagingen te leren kennen. De meerderheid maakt zich zorgen over de toenemende marktvolatiliteit en onderzoekt verdere manieren om de spreiding van hun beleggingen te vergroten, met name in de context van de wereldwijde economische vertraging. En de meeste zijn nu voorvechters van de best practices in corporate governance, gericht op het waarborgen van duurzame groei."
.
"Het is duidelijk dat pensioenfondsen een positieve kracht kunnen zijn om de grote uitdagingen in de wereld te helpen overwinnen, maar ze zijn ook een barometer voor de grote vragen waarmee wij allen in de komende decennia worden geconfronteerd."

Het Government Pension Investment Fund of Japan (GPIF) blijft het allergrootste pensioenfonds en voert de ranglijst aan met een AUM van meer dan $ 1,7 biljoen. Het staat al sinds 2002 op de eerste plaats.