Marc van Voorst tot Voorst (NVP): Pensioenfondsen houd koers! Zeker nu

Marc van Voorst tot Voorst (NVP): Pensioenfondsen houd koers! Zeker nu

Private Equity Pensionfunds
Marc van Voorst tot Voorst-NVP-980x600.jpg

Door Marc van Voorst tot Voorst, Plaatsvervangend Directeur van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP)

Het jaar 2022 begon hoopvol met de verwachting dat we weer een relatief normaal leven na de COVID-19-pandemie konden leiden. Met een spoedig herstel voor de economie en institutionele beleggers die eindelijk de toegevoegde waarde van venture capital als interessante beleggingscategorie zouden zien.

Ruim een half jaar later is de situatie minder rooskleurig dan verwacht. Rusland viel Oekraïne binnen met grote gevolgen voor de energieprijzen en de globale voedselvoorziening. De koersen van techaandelen alsmede cryptovaluta’s tuimelden flink en inflatie kreeg de wereldeconomie stevig in haar greep met stijgende rentes tot gevolg.

Kortom, er lijkt een economisch omslagpunt te komen. Laten we echter nu niet dezelfde fouten maken als tijdens eerdere crises.

Kies de verstandige weg

Tijdens de financiële crisis (2007/2008) kwam de woningbouw tot een halt met schrijnende woningtekorten in het begin van dit decennium tot gevolg. Na het knappen van de dotcombubbel in het jaar 2000 liepen institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, met een grote boog om venture capital en start-ups heen, met als gevolg dat zij de afgelopen twintig jaar de gerealiseerde upside van de sector misliepen.

Rentabiliteitsrapporten laten zien dat zwalkend beleggingsbeleid en het in- en uitstappen op basis van tijdelijke conjuncturele schommelingen leidt tot teleurstellende rendementen. Ook moet niet worden vergeten dat veranderende markten kansen bieden. Het is verstandiger bovenstaande reflexen te vermijden en tactisch te beleggen in venture capital-fondsen.

Mogelijke benaderingen

‘En hoe dan?’, hoor ik u vragen. Zonder beleggingsadviezen te geven is een van de manieren te kiezen voor een ‘venture asset management’-benadering, aldus Serpentine Ventures in het artikel ‘Three golden rules for Swiss pension funds investing in venture capital’. Door beleggingen in venture capital horizontaal te spreiden – dus door te diversifiëren in venture capital-huizen, die investeren in verschillende levensfasen van start-ups (early, mid, later-stage) – kunnen risico’s worden gespreid.

Een andere tip die wordt gegeven is om de venture capital-portefeuille bij pensioenfondsen te laten beheren door doorgewinterde venture capital-specialisten. Dit zou volgens het stuk usance moeten zijn voor alle subclasses van alternatieve beleggingen.

Daarbovenop vind ik het een optie om beleggingen te spreiden door de tijd. Zo kunnen conjuncturele risico’s worden gemitigeerd.

De impact van innovatieve oplossingen

De argumenten om meer te beleggen in venture capital blijven fier overeind. Ongeacht de economische onzekere tijden waarin we ons bevinden. Misschien wel juist in onzekere tijden omdat onze Nederlandse start-ups en scale-ups van wereldklasse zijn en innovatieve oplossingen bieden voor de uitdagingen waarvoor we staan.

Bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, de stikstofcrisis, de energiecrisis, de voedselvoorziening, het betaalbaar houden van de zorg enzovoorts. Door te beleggen in venture capital behaal je dus over de lange termijn rendement én maak je maatschappelijke impact. Dat is een win-winsituatie. Houd dus koers met de beweging richting venture capital.

Dit artikel bevat een persoonlijke opinie van Marc van Voorst tot Voorst