PF PostNL: Kwartaalbericht eerste kwartaal 2022

PF PostNL: Kwartaalbericht eerste kwartaal 2022

Pensionfunds
Pensioen.jpg

René van de Kieft, bestuursvoorzitter van Stichting Pensioenfonds PostNL, over het eerste kwartaal van 2022: “De stijging van de actuele dekkingsgraad én de beleidsdekkingsgraad zet ook dit kwartaal door, ondanks het negatieve beleggingsrendement.

De actuele dekkingsgraad bevindt zich inmiddels boven 130%. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne is de inflatie snel opgelopen en stijgt ook de lange rente. Per eind 2021 was minder dan 0,1% van de totale portefeuille belegd in Russische en Belarussische aandelen en bedrijfsobligaties”.

Ontwikkeling dekkingsgraad eerste kwartaal1

De beleidsdekkingsgraad2 bedroeg per eind maart 123,9% ten opzichte van 121,4% per eind december. De actuele dekkingsgraad3 steeg van 126,2% per eind december naar 130,6% per eind maart. De stijging van de dekkingsgraad werd veroorzaakt door een negatief rendement op de beleggingen van -6,2% in combinatie met een daling van de verplichtingen van -9,9%. In totaal leverde dit een positief effect van +4,5%-punt op voor de dekkingsgraad.

03052022 PostNL (1)

Toelichting verandering actuele dekkingsgraad eerste kwartaal

Effect rente op dekkingsgraad

De verplichtingen worden gewaardeerd op basis van de door DNB vastgestelde rentecurve. Als gevolg van de renteafdekking van ongeveer 35% werd geprofiteerd van de flink gestegen rente. De verplichtingen daalden juist in waarde door de gestegen rente. De impact op de dekkingsgraad was +13,4%.

Bijdrage Matchingportefeuille op dekkingsgraad

Via beleggingen in de matchingportefeuille, bestaande uit staatsobligaties en renteswaps, streeft het pensioenfonds er naar het effect van renteveranderingen op de dekkingsgraad (gedeeltelijk) te mitigeren. De stijgende rente leidde tot een negatieve impact van 1,3% op de actuele dekkingsgraad.

Bijdrage Rendementsportefeuille op dekkingsgraad

Aandelen kenden door de oorlog in Oekraïne een slecht kwartaal, terwijl vastgoed en landbouwgrond een stabiele factor bleken te zijn met positieve rendementen. De rendementsportefeuille droeg als geheel -6,9% bij aan de dekkingsgraad.

Overige effecten op dekkingsgraad

De effecten van overige oorzaken op de dekkingsgraad, zoals premie, uitkeringen, actuariële grondslagen, telden op tot een bijdrage van -0,1%-punt.

Toelichting rendement beleggingen

Het eerste kwartaal werd gedomineerd door de oorlog in Oekraïne. Aandelen verloren in eerste instantie flink aan waarde, maar herstelden wel weer deels. Toch bleef onder aan de streep een negatief rendement van -7,7% over. Tegelijkertijd liep de inflatie hard op. In de markt voor obligaties wilden beleggers hogere vergoedingen voor het geld dat zij uitleenden aan bedrijven en overheden, waardoor alle rentetarieven opliepen. Een stijgende rente betekent dalende koersen van bestaande obligaties, waardoor alle liquide categorieën negatieve rendementen noteerden. De illiquide beleggingen in onroerend goed (+3,5%) en landbouwgrond (+2,8%) zorgden voor enige demping.

Naar de toekomst toe is het de verwachting dat centrale banken de inflatie wereldwijd zullen proberen in te dammen door de rente te verhogen. De enige situatie waarin dit niet zal gebeuren is als er een recessie ontstaat. In dat geval zal de druk om groei aan te jagen met een lagere rente waarschijnlijk te groot zijn. Het meest negatieve scenario is dat dit resulteert in een lage rente, lage groei maar hoge inflatie, oftewel een stagflatie scenario. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat we deze kant op gaan, en is een stabilisering van de huidige situatie (met wat hogere rentes en hogere inflatie dan we de laatste jaren gewend zijn) het meest waarschijnlijk.

Onderstaande tabel4 geeft een overzicht van het rendement van de verschillende beleggingscategorieën over het eerste kwartaal van 2022 en YTD (jan-mrt 2022), alsmede de omvang en de gewichten van de beleggingsportefeuille.

03052022 PostNL (2)

 

1 De gepubliceerde cijfers zijn voorlopig.
2 De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden (UFR) van de laatste 12 maanden.
3 De actuele dekkingsgraad is berekend op basis van de actuele rentetermijnstructuur (incl. UFR) zoals door De Nederlandsche Bank (DNB) vastgesteld.
4 Vanwege afrondingen op één decimaal kunnen sommaties van de getoonde cijfers afwijken ten opzichte van de totalen.