Fieke van der Lecq: Directeuren moeten meer de regie pakken bij pensioenen

Fieke van der Lecq: Directeuren moeten meer de regie pakken bij pensioenen

Pension system Pensionfunds Pension
Pensioen (03)

Een groot pluspunt van het nieuwe pensioenstelsel is dat pensioen inzichtelijker wordt. ‘Ik denk dat onder de nieuwe regelingen het verwachtingsmanagement beter te realiseren is.’ Dat meent Fieke van der Lecq, Hoogleraar Pensioenmarkten aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Van der Lecq is volledig ingewijd in de ins en outs van het nieuwe pensioenstelsel. Als kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER) stond zij aan de basis van de wijziging die ophanden is. Al in 2016 leverde ze vanuit de SER ‘een prototype’ hiervoor.

Inmiddels zijn er onder het Nieuwe Pensioencontract (NPC) twee nieuwe regelingen in de maak. Voordat die regelingen van kracht worden – de geplande implementatiedatum is inmiddels verschoven naar 2027 – is er nog wel veel werk aan de winkel. Zij vindt het goed dat iedereen straks meer en betere inzage krijgt in hoe zijn of haar pensioen eruit komt te zien en wat ermee gedaan wordt.

De bedoeling is dat er op hoofdlijnen twee smaken onder het nieuwe stelsel komen: het Solidaire Pensioencontract (SPC) en het Flexibele Pensioencontract (FPC). Bij de een ligt de nadruk wat meer op solidariteit, bij de ander wat meer op individuele keuzes. Daar zouden werkgevers en directeuren volgens Van der Lecq nu al mee aan de slag moeten.

‘Voor de bedrijfstakpensioenregelingen is het aan de sociale partners, dus werkgevers en werknemers, om samen een keuze te maken tussen de twee typen regelingen. Maar als het gaat om de ondernemingspensioenregelingen, dan is het gewoon de bedrijfsdirectie met de ondernemingsraad of de vakbonden die daar iets mee moeten. Dan komt het plots heel dichtbij. Het is hoe dan ook goed als werkgevers zich op zijn minst nu al oriënteren op de komende veranderingen.’

Maar ook is er een bijzondere taak weggelegd voor HR-managers. Veel HR-directeuren denken bij pensioenen vooral van ‘moeilijk, moeilijk, moeilijk’, zo is haar ervaring. Van der Lecq ziet ze ermee worstelen. Zij vindt dat het prettig zou zijn als HR zich iets comfortabeler gaat voelen bij het onderwerp. Van der Lecq: ‘Ik denk dat HR een belangrijke rol gaat spelen of moet gaan spelen bij de financiële planning en het pensioenbewustzijn van de medewerkers.’

Lees het volledige interview met Fieke van der Lecq (Hoogleraar Pensioenmarkten) op de website van Management Scope.