Schroders: Zijn EM-obligaties en EM-valuta's klaar voor een comeback?

Schroders: Zijn EM-obligaties en EM-valuta's klaar voor een comeback?

Emerging Markets Fixed Income Currency
Asia

Na een zwaar 2021 zijn obligaties van opkomende markten (EM) nu aantrekkelijk gewaardeerd en zijn ze goed gepositioneerd om de macro-economische uitdagingen van de komende tijd aan te kunnen, stellen specialisten van Schroders.

De drie-eenheid van krappere liquiditeit, piekende groeiverwachtingen en niet aflatende inflatiedruk maakt de vooruitzichten voor veel beleggingscategorieën uitdagend. De negatieve impact op obligaties en valuta's van opkomende markten neemt echter af. Ze laten veerkracht zien tegen de achtergrond van stijgende obligatierentes in ontwikkelde markten en zwakkere wereldwijde aandelenmarkten.

Van underperformance naar outperformance?

De hamvraag is of deze ogenschijnlijke veerkracht een vroeg teken kan zijn dat de recente underperformance van EM-activa nu achter de rug is. De specialisten van Schroders denken dat EM-schuld aantrekkelijk gewaard is, vooral op de obligatiemarkten in lokale valuta's, de valuta's zelf en delen van de schuldmarkt in harde valuta's (met name in US dollar). Belangrijk is dat de opkomende economieën zich nu in een goede positie bevinden om de uitdagende wereldwijde liquiditeits- en inflatieomstandigheden aan te kunnen.

Verkrapping was altijd al een uitdaging

De verkrapping van de liquiditeit vormt een belangrijke uitdaging voor risicovolle activa. Volgens berekeningen van Schroders is de reële geldgroei vorig jaar afgenomen van 10% in november 2020 tot 3,6% eind 2021. Dit kan nog versterkt worden door het krappere beleid dat centrale banken van ontwikkelde landen inmiddels hebben ingezet. Deze snelle verkrapping van de liquiditeit is echter al grotendeels ingeprijsd door EM-obligaties. Het is ook mogelijk dat de wereldwijde geldhoeveelheid zich stabiliseert.

Is de groeivertraging slechts een tijdelijk fenomeen?

Een tweede uitdaging voor activa uit opkomende markten is de vertraging van de wereldwijde groeiverwachtingen. Ondanks het verlies aan groeimomentum maken de specialisten van Schroders zich geen al te grote zorgen over de vooruitzichten voor de wereldwijde economische activiteit. De recente zwakte lijkt meer een gevolg te zijn van de omicron-variant en de verstoringen van de mondiale toeleveringsketens.

Moet de inflatie nog pieken?

EM-activa stonden de laatste 12 maanden onder druk door de stijging van de inflatie. Schroders ziet nog geen overtuigende piek in de wereldwijde inflatiecyclus. De aanhoudend sterke grondstoffenprijzen kunnen de inflatiedruk in de nabije toekomst in stand houden. Desondanks is een aantal lokale obligatiemarkten in de opkomende landen goed gepositioneerd om deze druk te weerstaan. Dit is met name het geval in de landen waar de centrale banken hun monetaire beleid al hebben genormaliseerd en waar de rente op staatsobligaties aantrekkelijk worden.

Kansen in EM high yield

In het segment van de harde valuta (dollar) ziet Schroders aantrekkelijke kansen in bepaalde EM high yield. Die overtuiging wordt getemperd door de geringe liquiditeit in de sector, er zijn tekenen dat de instroom in schuldpapier in dollars afneemt.

Schuld in lokale valuta op aantrekkelijk niveau

Terwijl de centrale banken van ontwikkelde landen aarzelden om te reageren op de stijgende inflatie, heeft een aantal opkomende landen al doortastend opgetreden. In Rusland, Brazilië en Mexico is de verkrappingscyclus al ver gevorderd en zijn er voorzichtige tekenen dat de inflatie daar een hoogtepunt heeft bereikt.

Zelfs de centrale banken in Tsjechië, Hongarije en Polen hebben afstand genomen van hun ultra-ruime monetair beleid van de afgelopen jaren. Dit heeft geleid tot een sterke stijging van de obligatierente in Centraal Europa, waar de spreads van de lokale schuld ten opzichte van Duitse Bunds zijn opgelopen tot de hoogste niveaus sinds de schuldencrisis in de eurozone.

Deze normalisering van het monetaire beleid, in combinatie met aantrekkelijke reële obligatierendementen, creëert aantrekkelijke kansen in EM-schuldpapier in lokale valuta. Brazilië, Rusland, Mexico, Indonesië en Zuid-Afrika vindt Schroders het meest aantrekkelijk.

Waarde in valutamarkten

De valuta's van de opkomende grondstoffenexporterende landen worden ondersteund door aantrekkelijke reële effectieve wisselkoersen, stabiele externe rekeningen, sterkere grondstoffenprijzen en oplopende rente waardoor de carry aantrekkelijker wordt). Deze positieve factoren zijn de afgelopen 12 maanden overschaduwd door een sterke dollar. Maar daar lijkt een kentering in te komen. De monetaire en budgettaire stimulering in de VS neemt af. In een aantal opkomende economieën kan nu een krachtig herstel van de pandemie ontstaan.

Aangezien de meeste centrale banken uit opkomende markten verder zijn met hun verkrappingscyclus dan de Fed, zouden valuta's uit die landen meer veerkracht kunnen tonen, zelfs als de Fed binnenkort de rente verhoogt.

In het huidige wereldwijde inflatoire klimaat zouden de valuta's van grondstoffenexporterende landen goed gepositioneerd moeten zijn. Valuta's lijken het aantrekkelijkst gewaardeerd in vooral Latijns-Amerika. Deze valuta's zijn niet alleen erg goedkoop, maar zouden ook een impuls moeten krijgen van de aanhoudende opleving van de grondstoffenprijzen.