Harry Geels: De global market portfolio is een mooie spiegel

Harry Geels: De global market portfolio is een mooie spiegel

Asset Allocation
Harry Geels (Cor Salverius Fotografie) - 980x600 (2).jpg

Door Harry Geels

De ‘global market portfolio’ geeft een totaaloverzicht van hoe alle beleggers ter wereld hun geld hebben belegd. Deze portefeuille houdt de belegger een spiegel voor: hoe verhoudt mijn portefeuille zich tot die van de totale markt? Er bestaat niet veel onderzoek op dit gebied, zeker niet als we private markten meenemen. Maar een goede schatting is te maken, ook voor private markten. En met verrassende uitkomsten.

Media en analisten hebben het regelmatig over de financiële wereld, wat op velen nogal abstract overkomt. Waar hebben we het dan precies over? Het concept ‘global market portfolio’ zou een antwoord kunnen zijn. Het geeft aan hoe alle beleggers hun geld, niet zijnde spaargeld, hebben verdeeld. Het wordt ook wel de ‘ultieme groepsinspanning’ genoemd.

Mensen die hun geld beleggen, denken daar in principe verstandig over na. Ongetwijfeld zullen mensen verkeerde beslissingen nemen over wat ze met hun geld doen, maar per saldo ontstaat er zoiets als de ‘wisdom of the crowd’, waarbij fouten zich uitmiddelen. En voilà, we hebben de global market portfolio (hierna marktportefeuille).

We zouden deze portefeuille als een neutrale portefeuille kunnen beschouwen, want alle beslissingen van zeer defensieve tot zeer offensieve beleggers zitten erin verdisconteerd. Daardoor biedt de marktportefeuille een spiegel voor iedere belegger. Dan zijn er twee vragen. Ten eerste: ‘Hoe wijk ik als belegger van deze portefeuille af?’ En ten tweede: ‘Kan ik die afwijkingen rechtvaardigen?’

Hoe ziet de wereldportefeuille eruit?

Er is opvallend genoeg niet veel onderzoek gedaan naar hoe de marktportefeuille er precies uit ziet. Het verzamelen van alle data is ook geen sinecure. Niet alles wordt immers via de beurs verhandeld. Veel wordt ook ‘over-the-counter’ verhandeld. En welke beleggingscategorieën zouden we precies moeten meenemen? In figuur 1 staat een goede schatting van de marktportefeuille met de standaard beleggingscategorieën.

Figuur 1: De Global Market Portfolio liquide markten (oktober 2020)

Figuur 1- Marktportfolio Robeco

Bron: Robeco

Het is verder interessant om bij te houden hoe de marktportefeuille zich ontwikkelt door de tijd heen. Dat geeft een tijdsbeeld. Beleggingscategorieën kunnen populair worden, maar ook weer uit de gratie raken. In figuur 2 is de populariteit, althans gemeten in marktkapitalisatie, van vijf beleggingscategorieën door de tijd heen afgebeeld.

Figuur 2: De Global Market Portfolio door de tijd

Figuur 2 -Global Market Portfolio Through Time

Bron: Historical Returns of the Market Portfolio, Ronald Q. Doeswijk (Independent), Trevin Lam (Rabobank) en Laurens Swinkels Erasmus University Rotterdam (EUR); Robeco Quantitative Investments, oktober 2019

Private markten

Een belangrijke ontwikkeling van de laatste jaren is de groei van private markten als infrastructuur, direct lending, private equity en crypto’s. Ook stoppen mensen steeds meer geld in auto’s, wijn, whisky en kunst, de zogeheten ‘collectables’. Het relatieve belang van private markten versus publieke markten wordt groter.

Als we private markten willen meenemen in de marktportefeuille, wordt dataverzameling nog lastiger, vooral als we ook de huizenmarkt in de beschouwing betrekken. In figuur 3 is een goede poging ondernomen om de marktportefeuille inclusief private markten uit te beelden. We kunnen op deze grafiek eindeloos variëren, bijvoorbeeld door wel of niet de huizenmarkt mee te nemen.

Een interessante vraag is of deze portefeuille kan worden verbeterd, oftewel een betere Sharpe-ratio kan krijgen, bijvoorbeeld met Markowitz-optimalisaties. Op dit moment zijn we bezig hier onderzoek naar te doen. De interessante onderzoeksresultaten volgen na de zomer. Maar even afgezien daarvan: onderstaande portefeuille biedt de belegger al een prachtige spiegel.

Figuur 3: De Global Market Portfolio inclusief private markten

Figuur 3 - Global Market Portfolio including private markets

Bron: Josefine Johannessen, Universiteit Utrecht, master thesis, intern Auréus

Dit artikel bevat een persoonlijke opinie van Harry Geels