Fons Lute: Weg van liquide?

Fons Lute: Weg van liquide?

Fixed Income Pensionfunds
Fons Lute (photo archive FTSE Russell)

Door Fons Lute, Partner bij KKL Partners

Wereldwijd zijn de renteniveaus extreem laag en dat roept de vraag op of liquide obligatiemarkten voor institutionele beleggers nog wel interessant en relevant zijn. Het lijkt erop dat private markten beleggers meer te bieden hebben.

Wereldwijd zijn de renteniveaus extreem laag en dat roept de vraag op of liquide obligatiemarkten voor institutionele beleggers nog wel interessant en relevant zijn. Het lijkt erop dat private markten beleggers meer te bieden hebben.

Fris aan de start van een nieuw jaar staan beleggers voor lastige keuzes. De pandemie is de wereld nog niet uit en dat betekent voortzetting van het opkoopbeleid door centrale banken. Rond 2014 werd met ‘low for longer’ bedoeld dat de extreem lage rente nog wel een paar jaar zou kunnen voortduren. In 2021 is het ‘even lower for much longer’, maar nu met een horizon tot 2025 of (ver) daarna.

Dat slaat dan vooral op de rendementen op staats- en bedrijfsobligaties. In Europa kijken wij aan tegen rendementen op investment grade credit van 1,6% en bij high yield van 4,3%. Extreem laag, maar nog steeds beter dan 10-jaars staatsobligaties in Duitsland op min 0,47%. Deze yield pick up is het argument voor het beleggen in bedrijfsleningen. Maar hoe comfortabel is dit eigenlijk?

De emoties van de financiële markten

Op 5 januari waarschuwde de oprichter van Oaktree Capital in de Verenigde Staten voor de enorme toename in de schuldenlast van bedrijven. Hij vroeg zich af of de bedrijven die zich zo flink in de schulden hebben gestoken hun verplichtingen in de toekomst nog wel zouden kunnen nakomen.

En op 6 januari schreef de CIO van BlueBay in de Financial Times over de wereldwijde toename van staatsschuld door het bestrijden van de COVID-19- pandemie. Daarbij vroeg hij zich af hoe overheden ooit uit hun hoge schuldpositie zullen raken en hij sluit niet uit dat er landen zullen zijn die serieus gaan overwegen om een deel van de schulden af te schrijven.

Het wordt in toenemende mate ongemakkelijk om zwaar belegd te zijn in obligaties waarvan de waarde tot historisch hoogten zijn gestegen. In het regime ‘even lower for much longer’ blijven de koersen in theorie stabiel rond het huidige lage rendementsniveau.

Maar de financiële markten tonen emoties en reageren meestal onmiddellijk en heftig op zelfs de kleinste signalen die kunnen wijzen op een omslag. Daarom ligt hogere volatiliteit in de obligatiemarkten voor de hand. Daarbij dalen koersen zodra de twijfel toeslaat om telkens terug te keren naar het oorspronkelijke hoge niveau.

Een uitweg voor beleggers

Hoe kunnen beleggers hieraan ontkomen? Door buiten de beurs in leningen te beleggen, in private markten. Voor een deel hebben pensioenfondsen en verzekeraars de private markten al gevonden.

Denk daarbij aan Nederlandse hypotheekleningen die hun populariteit danken aan uitstekend betaalgedrag en een aantrekkelijke voor risico gecorrigeerd rendement. Maar er is meer en als voorbeeld noem ik leningen op infrastructurele projecten en private bedrijfsleningen.

Infrastructuurleningen worden meestal uitgegeven tegen een variabele rente (Euribor) met daarop een spread. Ongevoelig voor sentimentsveranderingen en in toenemende mate met een hoog ESG-profiel.

Voor investment grade-leningen met hoogwaardig onderpand en sterke convenanten ligt de spread zo’n 130-150 basispunten boven de yield op een vergelijkbare bedrijfsobligatie en zo’n 100 basispunten boven hypotheekleningen.

Wel extra inspanning nodig

Private bedrijfsleningen aan middelgrote ondernemingen zijn een ander segment dat interessant is. Van nature is dit een gebied waarop banken zich begeven, maar veranderde kapitaaleisen hebben hun mogelijkheden beperkt.

Pensioenfondsen en verzekeraars vallen niet onder deze regelgeving en zijn met hun langere termijn beleggingshorizon beter gepositioneerd om deze te verstrekken.

Qua risicoprofiel liggen deze leningen wat dichter bij high yield maar ook hier zien we in de private markten meer en betere onderpanden en sterkere convenanten. Netto rendementen van 6-8% zijn geen uitzondering.

Zelfs in deze moeilijke tijd zijn er dus alternatieve mogelijkheden voor vastrentende beleggingen. Die zijn minder makkelijk te vinden en de zoektocht naar solide private leningen vergt extra inspanning.

Daar staat tegenover dat de emotie die door de liquide markten jaagt, kan worden vermeden en de voor risico gecorrigeerde rendementen hoger liggen. Verzekeraars hebben dat, met Solvency II aan hun zijde, goed begrepen. Pensioenfondsen hebben dit minder snel opgepakt. Komen zij nu aan zet?

KKL Partners is een European Pension & Insurance Solutions Provider die een brugfunctie vervult tussen actuele behoeften van institutionele beleggers en hoog gekwalificeerde producten die zorgvuldig zijn geselecteerd onder internationale vermogensbeheerders. Het artikel is een opinie van de schrijver en bevat geen advies of anderszins waaraan rechten kunnen worden ontleend.