SSGA-SPDR: De impact op sectoren als gevolg van de verkiezingen in de VS

SSGA-SPDR: De impact op sectoren als gevolg van de verkiezingen in de VS

United States
Amerikaanse Verkiezingen.jpg

Het jaar heeft tot dusver een aanzienlijk verschil in performance tussen sectoren laten zien, met een verschil van 74% tussen de beste en de slechtst presterende S&P-sector. Op dit moment kan niemand de uitkomst van de verkiezingen voorspellen. Naast duidelijke beleidsverschillen tussen Joe Biden en Donald Trump hangt een betwiste verkiezingsuitslag als grote onbekende boven de markten. Aan de hand van vijf sectoren bespreekt State Street Global Advisors-SPDR de bedreigingen en kansen die deze achtergrond biedt aan sectorbeleggers.

Healthcare: Beschermd door de pandemie

De scenario's voor de Amerikaanse gezondheidszorg zijn gecompliceerd, maar niet zo negatief als de onderwogen houding van institutionele beleggers en de huidige bescheiden waardering doen vermoeden.

Bij een verdeeld Congres zal het beleid van Joe Biden naar verwachting geen grote invloed hebben op de sector. Ondanks de Affordable Care Act blijft 20% van de Amerikaanse bevolking onverzekerd. Biden's publieke optie stelt Amerikanen in staat om met behulp van de zorgverzekeraars een ziektekostenverzekering via de overheid te nemen. Dit kan resulteren in een gunstig resultaat voor de sector. In het minder waarschijnlijke scenario dat de Democraten ook het Congres volledig controleren, kunnen er pogingen worden ondernomen om de prijsstelling van geneesmiddelen te controleren, wat de markt mogelijk ontregelt.

Als Donald Trump het presidentschap behoudt, streeft hij mogelijk naar verdere ontmanteling van de Affordable Care Act of een deel daarvan. Het continueren van de status quo kan vanuit investeringsperspectief gunstig uitpakken voor de sector Healthcare, vanwege het beperkte risico op drastische beleidswijzigingen. De noodzaak voor zowel Biden als Trump om het land door de pandemie te loodsen, waarbij het succes afhangt van de zorgverlening en -voorzieningen, waarbij de volledige openstelling van de economische activiteit alleen mogelijk is met een effectief vaccin, suggereert echter dat de sector misschien niet al te zwaar wordt getroffen voor een bepaalde tijd.

Utility: anticiperen op een groene toekomst

Verduurzaming is één van de speerpunten van het beleid van Biden, die belooft meer dan USD 2 biljoen te investeren om te zorgen dat de Amerikaanse energiesector in 2035 klimaatneutraal is. Zijn "Build Back Better" plan richt zich op investeringen in moderne en duurzame infrastructuur en het stimuleren van schone energie. Bedrijven die zich richten op hernieuwbare energie kunnen hiervan profiteren, wat goede groeikansen biedt voor nutsbedrijven die schonere elektriciteitsopwekking omarmen.

Utility heeft een beperkte correlatie en lage bèta naar de aandelenmarkt en wordt gekenmerkt door lage volatiliteit. In het geval van een negatieve reactie van de markt op een betwiste verkiezingsuitslag is Utility een relatief veilige haven.

Energy: Een uitdagend vooruitzicht met neerwaartse risico's

De energiesector komt door het begrotingsbeleid van Biden mogelijk meer onder druk te staan. De voorstellen om groene energie te stimuleren omvat agressieve grenswaarden voor methaanvervuiling voor olie- en gasbedrijven en een beperking van de productie op federaal grondgebied. Een meerderheid van de Democraten in het Congres vergroot waarschijnlijk de steun voor verregaande maatregelen onder wetgevers.

Deze vooruitzichten voor de sector worden versterkt door de achtergrond van potentiële vicepresident Kamala Harris op het gebied van milieurechtvaardigheid en zouden extra kracht worden bijgezet wanneer het Akkoord van Parijs opnieuw wordt ondertekend. De timing is eveneens precair voor de sector, het gebeurt op een moment dat de lage olieprijs geen verlichting biedt voor de winstgevendheid of de cashflow, waardoor de dividenden en de ooit zo aantrekkelijke rendementen van de sector verder onder druk komen te staan.

Finance: Rentestand belangrijker dan verkiezingsuitslag

In 2016 lag de financiële sector onder het vergrootglas, maar aan het begin van het het residentschap van Trump profiteerde de sector aanzienlijk van deregulering en het beleid van de Federal Reserve. De verwachtingen zijn ditmaal niet hoog gespannen, en het is goed mogelijk dat een verandering in de rentestand of de rendementscurve voor staatsobligaties aanzienlijk belangrijker is voor het verdienvermogen van de sector dan wetswijzigingen.

De verwachting is dat het toezicht onder democratisch bestuur zal worden geïntensiveerd, met een herziening van de door Trump opgelegde hervormingen en meer steun direct aan de consument in plaats van de huidige bedrijfssteun. Herinvoering van de Glass-Steagall Act zou de meest verstrekkende gevolgen hebben, hoewel dit tijd zou vergen en een aanzienlijke democratische meerderheid in het parlement zou vereisen. Hoe dan ook, handhaving van de status quo is waarschijnlijk het beste scenario voor deze sector.

Consumer Discretionary: Een gemengd beeld

Voor Consumer Discretionary is het beeld complex. Elke stijging van het besteedbaar inkomen onder Biden kan consumptie stimuleren en daarmee de detailhandel en de horeca uit het slop trekken. Aan de andere kant kan de van arbeid afhankelijke vrijetijds- en amusementsindustrie worden geraakt door een verhoging van het minimumloon.

Amazon, dat het gewicht en de performance van de sector domineert, wordt mogelijk geraakt door antitrustwetgeving. Een verlaging van de personenbelasting door Trump kan een extra stimulans zijn voor de consumentenbestedingen. Desalniettemin moet er in alle scenario's rekening worden gehouden met hogere werkloosheid als gevolg van de pandemie.