Ebury: FX-markten nog steeds volatiel, centrale banken kondigen verdere maatregelen aan

Ebury: FX-markten nog steeds volatiel, centrale banken kondigen verdere maatregelen aan

British Pound US-dollar EUR
valuta 4.jpg

Overal ter wereld bleven de financiële markten door het sombere economische nieuws heen kijken. De aandacht gaat uit naar de grootschalige ingrepen van overheden en centrale banken, die wekelijks bekend worden gemaakt. De opleving van aandelenmarkten en risicoactiva ging vorige week door nadat de Federal Reserve nog eens een pakket rechtstreekse leningen ter ondersteuning van de economie had aangekondigd.

De aandacht gaat uit naar de grootschalige ingrepen van overheden en centrale banken, die wekelijks bekend worden gemaakt. De opleving van aandelenmarkten en risicoactiva ging vorige week door nadat de Federal Reserve nog eens een pakket rechtstreekse leningen ter ondersteuning van de economie had aangekondigd. Ook de Eurogroep kwam opnieuw met een pakket fiscale stimuleringsmaatregelen. Dit is vrij bescheiden, maar komt bovenop de op nationaal niveau genomen maatregelen. Anders dan de risicovolle activa wisten de G10-valutamarkten niet goed raad met het nieuws: de meeste valutakoersen eindigden de week waar ze waren begonnen. De opkomende markten en de G10-grondstoffenvaluta sloten zich wereldwijd bij de risicoactiva aan en hielden een flinke rally. In de meeste gevallen presteerden de olievaluta het beste; dit kwam door het vooruitzicht van een akkoord over de verlaging van de olieproductie en een rebound van de olieprijzen.

Deze week zullen twee dingen centraal staan. Enerzijds zal de handel letten op het tempo waarmee het aantal nieuwe coronavirus-infecties in Europa afneemt, het geleidelijke economische herstel in China en de bevestiging dat het aantal gevallen in de VS zijn piek heeft bereikt. Anderzijds zullen hoogfrequente economische indicatoren zoals de wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering en de maandelijkse detailhandelsverkopen in de VS zorgvuldig worden bestudeerd, om in te schatten hoeveel schade de pandemie heeft aangericht.

Belangrijke valuta in de detail

EUR

In de eurozone werd een internationaal fiscaal reddingspakket toegevoegd aan de reeks maatregelen die bedoeld zijn om de economische gevolgen van de pandemie te beperken. Het reddingspakket heeft een omvang van zo'n 4% van het gezamenlijke bbp van de eurozone. Dit is een bescheiden cijfer in vergelijking met de maatregelen die in de VS worden overwogen, maar we mogen niet vergeten dat dit bovenop de substantiële stimuleringsmaatregelen komt die de afzonderlijke lidstaten met uitdrukkelijke steun van de ECB nemen. In de VS kunnen individuele staten niet veel fiscale stimuleringsmaatregelen nemen; ze zijn hiervoor vrijwel volledig afhankelijk van programma's van de federale overheid. We zijn nog steeds onder de indruk van de schaal waarop en de snelheid waarmee in de eurozone wordt gereageerd, en denken dat dit alles vroeg of laat tot een koersstijging van de euro zal leiden.

GBP

Er verschijnen deze week geen belangrijke actuele cijfers, dus de koers van het Britse pond zal waarschijnlijk worden bepaald door de duur van de lockdown in het VK, die deze week door de regering bekend wordt gemaakt. Donderdag vindt de eerste evaluatie van de lockdown plaats – een wettelijke verplichting die de regering elke drie weken moet uitvoeren zolang de maatregelen van kracht zijn.

De lockdown lijkt tot nu toe wel enig effect te hebben, maar het is nog veel te vroeg om te beoordelen of het VK wat het virus betreft het ergste heeft gehad. Het is nu vrijwel zeker dat de huidige lockdown wordt verlengd, waarschijnlijk met nog eens drie weken. De markten hebben dit waarschijnlijk al ingeprijsd, waardoor de koers van het pond deze week vrij dicht bij de beweging van de euro ten opzichte van de dollar zal blijven.

USD

De Federal Reserve heeft opnieuw een enorm leningprogramma gelanceerd, om de economie te ondersteunen. Het nieuwe pakket omvat onder andere leningen aan lokale overheden en overheden van de staten. Dit is een essentieel puzzelstukje in het geheel van steunmaatregelen, want de belastinginkomsten zijn gedaald en deze overheden mogen zelf geen begrotingstekorten hebben. Toch overtreffen de wekelijkse aantallen aanvragen van werkloosheidsuitkeringen – de actueelste indicator van de door de crisis aangerichte schade – nog steeds de meest pessimistische verwachtingen. De fiscale en monetaire reactie in de VS staat in verhouding tot de omvang van het probleem. We verwachten nog steeds dat de krimp in de VS veel sterker zal zijn en langer zal duren dan in Europa, en blijven positief over de euro.