Candriam: Blootstelling aandelen van overwogen naar neutraal

Candriam: Blootstelling aandelen van overwogen naar neutraal

Asset Allocation
Grafiek Koers.jpg

Vermogensbeheerder Candriam verlaagt de blootstelling aan aandelen van overwogen naar neutraal. Nadège Dufossé, hoofd Asset Allocation bij Candriam, concludeert dat veel goed nieuws reeds is ingeprijsd en dat financiële markten eventuele tegenvallers minder goed kunnen verwerken.

Vorige maand hield Candriam nog een overwogen positie in aandelen aan, met een voorkeur voor aandelen uit de VS. Nu vindt Dufossé de vraag of markten moeten vrezen voor een marktcorrectie een terechte: de onrust onder beleggers houdt aan en neemt zelfs toe na een opmars van financiële markten sinds begin dit jaar.

Een gevaar voor financiële markten ontstaat als beleggers de zogenoemde ‘Powell put’ en ‘Trump put’ in twijfel trekken. Deze dubbele put-optie betekent dat de markt wordt beschermd door zowel de Fed als president Trump. Maar, zo stelt het hoofd Asset Allocation, “de maand mei heeft aangetoond dat een heropleving van de handelsspanningen en een scheut onvoorspelbaarheid in de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld de Trump put snel op losse schroeven kan zetten en een daling van de risicovolle activa kan veroorzaken”, stelt Dufossé.

Dufossé merkt op dat waarderingen ‘over het algemeen niet overdreven hoog liggen, maar er wel aanwijzingen zijn voor bepaalde excessen met sectorale of thematische ongerijmdheden’. Ze wijst daarnaast op het feit dat Europese en Amerikaanse beurzen niet in lijn liggen met macrocijfers: aandelenkoersen kenden een opleving, terwijl deze cijfers op een verslechtering van de economie wezen.

Ondanks de verlaging van de blootstelling aan aandelen, gelooft Candriam dat de zoektocht naar rendement in een omgeving van lage groei beleggers aanzet om in een later stadium weer te kiezen voor aandelen en andere risicovolle beleggingscategorieën’. ‘Dat zullen wij ook doen als de risicopremie weer aantrekkelijk is.’