Pictet AM: 12% Europese bedrijven zijn zombies

Pictet AM: 12% Europese bedrijven zijn zombies

Fixed Income Alternative FI
Gemengd Geld euro dollar pond.jpg

De groeiende schuldenberg biedt kansen aan beleggers in ‘distressed debt’. Specialisten van de Zwitserse vermogensbeheerder Pictet AMGali Velimukhametova en Gareth Payne, zien vooral Europa als een uitstekend ‘jachtterrein’ voor het opkopen van schulden.

Liefst 12% van de Europese bedrijven zijn feitelijk ‘zombies’, wat betekent dat zij te weinig winst boeken om de rente op hun schuld te kunnen betalen. Een percentage dat niet ver af ligt van de 14% voordat centrale banken met hun grootschalige opkoopprogramma’s de rente drukten.  Dat betekent volop kansen voor ‘distressed strategies’ (zowel long als short) als de rente stijgt, de winsten onder druk komen en bedrijven niet meer aan hun rente- en aflossingsverplichtingen kunnen voldoen.

In dat scenario wordt het voor gespecialiseerde beleggers aantrekkelijk om slechte leningen met korting op te kopen. Tenminste, als ze verwachten dat een bedrijf succesvol wordt geherstructureerd, of als het onderpand meer waard is dan de markt inschat.  Pictet AM spreekt van ‘distressed debt’ als de schuld kan worden overgenomen voor een bedrag onder de nominale waarde, en wanneer het rendement tien procentpunt boven een staatsobligatie met een vergelijkbare looptijd ligt.

Velimukhametova en Payne benadrukken dat deze beleggingscategorie het goed doet wanneer de economische groei vertraagt – een fase in de cyclus waarin vooral aandelen doorgaans slecht presteren. Nu is het aantal zogenoemde ‘defaults’ nog relatief laag, maar een stijging is volgens het tweetal onvermijdelijk waardoor beleggen in distressed debt aantrekkelijker wordt.

Pictet AM wijst op de sterk gestegen schulden en het feit dat een recordaantal leningen een BBB-waardering (de laagste categorie ‘investment grade’) heeft, hetgeen de markt fragiel maakt. De handelspanningen tussen de VS en China dragen hieraan hun steentje bij: vorige maanden is het aantal ondernemingen met slechte leningen fors toegenomen.

Europa is een aantrekkelijke markt voor schuldenhandelaren aangezien het aanbod slechte leningen hoog is en de concurrentie tussen opkopers relatief laag, met als gevolg aantrekkelijke waarderingen. Dit in tegenstelling tot de VS waar de handel in het op- en verkopen van schulden een ontwikkelde markt is en het aantal defaults laag is, aldus de specialisten van Pictet AM.

Handel in schulden vereist een actieve beleggingsaanpak en beleggers moeten bereid zijn hun geld voor langere tijd vast te zetten. Dit ligt private equity-bedrijven vaak beter dan hedge- of absolute-return-fondsen. Gebundelde slechte leningen kunnen beter worden vermeden, aldus Pictet AM, aangezien de onderliggende waarde daarvan moeilijker is in te schatten.