ABP belegt in eerste groene Nederlandse staatsobligatie

ABP belegt in eerste groene Nederlandse staatsobligatie

ESG-investing Fixed Income
Vermogensgroei.jpg

ABP belegt € 171 miljoen in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie. De Nederlandse staat financiert via deze lening uitsluitend duurzame projecten waaronder opwekking van duurzame energie en het energiezuiniger maken van woningen, schoon transport en het versterken van de dijken.

Financieel én maatschappelijk rendement

Staatsobligaties vormen voor ABP een belangrijk onderdeel van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor stabiliteit en spreiding in de portefeuille en vormen een verzekering voor forse rentedalingen. Voor groene staatsobligaties hanteert ABP dezelfde eisen op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle andere beleggingen. Het rendement op deze groene obligatie is vergelijkbaar met een ‘gewone’ Nederlandse staatslening.

Nederland is het eerste land ter wereld met een triple A-rating dat zo’n obligatie uitgeeft. Daarnaast voldoet deze obligatie aan de hoogste standaarden voor groene obligaties. Dit betekent dat vast staat waarvoor de opbrengst wordt gebruikt, dat er duidelijke duurzame criteria zijn gevolgd en dat de overheid jaarlijks rapporteert over de uitgaven en het effect daarvan op het milieu. De belegging draagt bij aan het streven van ABP om eind 2020 € 58 miljard belegd te hebben in de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen, waaronder schone energie, duurzame gemeenschappen en klimaatactie.

Grote speler

ABP is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties, een markt die spectaculair groeit. Eind 2018 hadden wij € 5,5 miljard belegd in obligaties voor de financiering van duurzame of maatschappelijke projecten. Als grote belegger in groene obligaties neemt ABP een voortrekkersrol bij het verder ontwikkelen van de markt. Eerder kocht ABP groene staatsobligaties van Frankrijk, België en Ierland.