Samenwerking Achmea IM, Blue Sky Group en SPF Beheer

Samenwerking Achmea IM, Blue Sky Group en SPF Beheer

Private Equity Pensionfunds
samenwerking-achmea-im-blue-sky-group-en-spf-beheer_1_AT3RVx.jpg

Achmea Investment Management en pensioenuitvoerders Blue Sky Group en SPF Beheer bundelen hun krachten in private equity. Zij trekken gezamenlijk op bij co-investeringen, die onderdeel zijn van hun private equity programma dat ze voor hun pensioenfondsklanten uitvoeren. Het is in Nederland voor het eerst dat partijen op dit gebied samenwerken. De drie partijen hebben gezamenlijk de voorwaarden opgesteld die aansluiten bij de wensen van de deelnemende pensioenfondsen. Hierbij realiseren zij een sterke kostenverlaging ten opzichte van reguliere private equity investeringen, terwijl ze meer invloed hebben op invulling van het programma.

Achmea Investment Management en pensioenuitvoerders Blue Sky Group en SPF Beheer bundelen hun krachten in private equity. Zij trekken gezamenlijk op bij co-investeringen, die onderdeel zijn van hun private equity programma dat ze voor hun pensioenfondsklanten uitvoeren. Het is in Nederland voor het eerst dat partijen op dit gebied samenwerken. De drie partijen hebben gezamenlijk de voorwaarden opgesteld die aansluiten bij de wensen van de deelnemende pensioenfondsen. Hierbij realiseren zij een sterke kostenverlaging ten opzichte van reguliere private equity investeringen, terwijl ze meer invloed hebben op invulling van het programma.

Toegenomen belangstelling voor private equity investeringen

Private equity is het investeren in niet beursgenoteerde ondernemingen via het verstrekken van risicodragend kapitaal. Door de toegenomen interesse als gevolg van de goede rendementen uit het verleden, is de vraag in deze markt naar goede beheerders sterk gestegen. Hierdoor is het krachtenveld tussen grote en de kleinere investeerders onder druk komen staan. Daarnaast zijn investeerders op zoek naar beheerders met oog voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, goede governance en gezamenlijke belangen tegen acceptabele kosten. Door de krachten te bundelen is er meer inspraak bij het type beleggingen door de private equity beheerders. Dit leidt tot betere aansluiting bij de wensen van de pensioenfondsen.

Goede basis door een gezamenlijke aanpak

De drie partijen hebben kritisch gekeken naar de selectie van een geschikte externe adviseur annex investment manager voor private equity co-investeringen. Met deze gezamenlijke aanpak wordt er een goede basis gelegd in de samenwerking voor private equity investeringen en kunnen de belangen van de achterliggende pensioenfondsen als investeerders daadkrachtiger worden behartigd.

Jacob de Wit, directievoorzitter van Achmea Investment Management: “Met de intensieve samenwerking met Blue Sky Group en SPF Beheer zetten we een mooi initiatief neer voor onze private equity investeringen. We zijn trots op deze mooie ontwikkeling. De samenwerking leidt tot betere voorwaarden voor het private equity programma wat ten goede komt aan onze klanten.”

Jack Jonk, directeur Vermogensbeheer/CIO bij Blue Sky Group: “Een samenwerking als deze biedt veel perspectief voor de toekomst. Operationele samenwerking levert aanmerkelijke kostenvoordelen op. Daarnaast zorgt de samenwerking er voor dat pensioenfondsen zich meer kunnen concentreren op hun strategische beleggingsbeleid en balansmanagement.”

Justus van Halewijn, directeur Vermogensbeheer bij SPF Beheer: “Ik ben heel blij met deze samenwerking tussen SPF Beheer, Blue Sky Group en Achmea Investment management op het onderdeel van co-investeren in private equity. Deze investeringen gaan een belangrijk onderdeel worden van de private equity-portefeuille. Door samen te werken zorgen we voor een sterkere positie in de markt met als gevolg onder andere lagere kosten voor onze klanten.”