VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

Wet- en regelgeving Politiek
Binnenhof.jpg

Het hoofdlijnenakkoord dat PVV, VVD, NSC en BBB hebben bereikt, wordt door de VCP met gemengde gevoelens ontvangen.

'Wij herkennen positieve prioriteiten zoals de aandacht voor middeninkomens, maar zijn toch tegelijkertijd bezorgd over een aantal bezuinigingen zoals het verkorten van de WW of de nullijn voor ambtenaren', zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een eerste reactie. 'Het vertrouwen in overheid, instituties en politiek moet hersteld worden. De opgave voor de politiek strekt verder dan een hoofdlijnenakkoord. Nederland is sterk verdeeld en gepolariseerd. Er is veel onrust en onzekerheid bij huishoudens. ‘Hoop, lef en trots’ nemen dat zeker niet allemaal ineens weg.'

Middeninkomens

De VCP heeft afgelopen tijd aandacht gevraagd voor de inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen. 'Er staan daarover herkenbare elementen in het hoofdlijnenakkoord, zoals specifieke aandacht voor werkenden met een middeninkomen. Een lastenverlichting van 2 miljard voor middengroepen lijkt een goede stap. De vraag is wel hoe de lastenverlichting bij de middengroepen terecht gaat komen', benadrukt Van Holstein. 'De uitwerking zullen we nauwlettend volgen, ook omdat er maatregelen genoemd worden, die waarschijnlijk negatief doorwerken in de marginale druk.'

Bestaanszekerheid onder druk

Met name in de financiële bijlage van het hoofdlijnenakkoord zijn een aantal bezuinigingen opgenomen, die afbreuk doen aan de bestaanszekerheid van werknemers. Van Holstein: 'Zorgelijk zijn diverse bezuinigingen die worden aangekondigd, zoals een verkorting van de WW-duur naar 18 maanden. Een ander pijnpunt is de nullijn voor rijksambtenaren: een inbreuk op arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Bijzonder teleurstellend voor de bestaanszekerheid van arbeidsongeschikten is het dat er geen middelen zijn uitgetrokken om de hardheden in de WIA aan te pakken.'

Arbeidsmarktpakket

'Hoewel in het hoofdlijnenakkoord staat ‘Zekerheid op de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd’ is onduidelijk wat dat betekent voor het arbeidsmarktpakket als geheel. Er ligt een afgewogen pakket met draagvlak vanuit sociale partners. Daar trek je niet zomaar bouwstenen uit. De VCP vindt het belangrijk dat voortgegaan wordt met het gehele arbeidsmarktpakket', aldus Van Holstein.

Haken en ogen

Dit hoofdlijnenakkoord lijkt in veel op een gewoon coalitieakkoord, maar een nieuwe kabinetsploeg zal werk gaan maken van een regeerprogramma. 'De voorgestelde maatregelen kennen nog de nodige haken en ogen, maar wij gaan ervan uit dat we met een nieuw kabinet in gesprek raken over de invulling van het sociaaleconomisch beleid op gebied van werk en inkomen', aldus Van Holstein. 'Wij hebben verscheidene punten aan de politiek meegegeven, waarop de VCP het beleid zal blijven toetsen.'