Janus Henderson: Beleggers blijven positief over bedrijfsleningen

Janus Henderson: Beleggers blijven positief over bedrijfsleningen

Obligaties
Obligaties (02)

De markten voor bedrijfsleningen profiteerden in het eerste kwartaal van krappere rentemarges en overwegend positieve totale rendementen doordat beleggers zich concentreerden op het positieve effect van sterke groei- en werkgelegenheidscijfers op de ‘credit metrics’, ook al zorgden plakkerige inflatiecijfers uit de VS voor een verschuiving in de renteverwachtingen. Dat blijkt uit de nieuwste analyse van Janus Henderson Investors.

Bedrijven hebben gemerkt dat beleggers ontvankelijk zijn voor nieuwe emissies. De emissies van zowel investment grade als high yield bedrijfsleningen zijn aanzienlijk gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, doordat bedrijven hebben geprobeerd te profiteren van de gunstige financieringsvoorwaarden.

Er is potentieel voor verdere verkrapping van de rentemarges, maar de volatiliteit van de rentetarieven vormt een risico als aanbodgedreven desinflatie verandert in vraaggedreven inflatie. Tot nu toe hebben de markten zich gericht op het positieve groeiverhaal, maar goed economisch nieuws kan slecht nieuws worden als de bezorgdheid over de inflatie de beleidsrenteverlagingen vertraagt. Tegen deze macro-economische achtergrond zijn de indicatoren het afgelopen kwartaal onveranderd gebleven, hoewel ‘Cashflow/Earnings’ dichter in de buurt van ‘groen’ is gekomen.

De Credit Risk Monitor van Janus Henderson Investors plaatst fundamentele en macro-economische bedrijfsindicatoren in een verkeerslichtsysteem om aan te geven waar beleggers zich in de kredietcyclus bevinden en hoe zij hun portefeuilles dienovereenkomstig kunnen positioneren.

Jim Cielinski, Global Head of Fixed Income bij Janus Henderson Investors, zei: 

'De kapitaalmarkten hebben tot nu toe in 2024 voor bedrijven van goede kwaliteit wijd opengestaan om toegang te krijgen tot financiering. Wij zien dit als een positief teken dat de vraag leidt tot een sterk aanbod. Beleggers willen bedrijfsobligaties bezitten. Een van de recente ontwikkelingen is de spreiding van het monetaire beleid over de verschillende economieën. Centrale banken bewegen niet meer zoveel synchroon als voorheen. Wij denken dat deze spreiding zal aanhouden en belangrijk zal zijn voor de bedrijfsleningenmarkten en rentemarkten.'