Eelco Ubbels: Wat maakt een asset allocator een goede asset allocator?

Eelco Ubbels: Wat maakt een asset allocator een goede asset allocator?

Asset Allocatie
Eelco Ubbels

In februari 2024 vindt alweer voor de negende keer de uitreiking van de Asset Allocation Awards plaats. Dit keer niet alleen in Nederland, maar ook in België. De feestelijke ceremonie vindt plaats tijdens een inhoudelijk seminar in samenwerking met Financial Investigator. We vroegen de bedenker Eelco Ubbels, Directeur van Alpha Research, naar de waarde van de awards.

Door Esther Waal

 

Er worden al heel veel awards uitgereikt. Wat onderscheidt de Asset Allocation Awards van andere awards op dit terrein?

‘De Asset Allocation Awards onderscheiden zich in het beleggingslandschap van andere awards door de focus op asset allocatie-research. Dat is geen kant-enklaar product. Sinds de oprichting van Alpha Research in 2012 updaten we maandelijks meer dan 60 rapporten voor de Asset Allocation Consensus, wat toen al snel leidde tot de vraag: ‘Wie is de beste?’ In 2016 werden de eerste awards uitgereikt, op basis van een duidelijke en transparante werkwijze. Asset managers die een onderscheiding winnen, hebben waardevolle informatie die geïntegreerd kan worden in het beleggingsproces. Het vereist samenwerking binnen je beleggingsteam om op basis van eigen inzichten en externe informatie je eigen beleid te vormen. Omdat asset allocatie maar liefst 80% van het risico verklaart en zo ook aanzienlijke invloed heeft op het uiteindelijke rendement, is het van cruciaal belang om zo goed mogelijke beslissingen te nemen. De research van de winnaars van de Asset Allocation Awards biedt heldere aanbevelingen en de awards zijn een erkenning voor de beste asset allocators in het veld.’

Hoe bepaal je de winnaar?

‘De bepaling is een zorgvuldig, gestructureerd en ook transparant proces. Het begint met de nominatieronde, waarbij slechts een vijftal organisaties per categorie uit de peer groep van 60 beschikbare asset allocatie-rapporten een nominatie krijgen. Die wordt vastgesteld aan de hand van strikte criteria, zoals een regelmatige publicatie van de research zonder haperingen (minimaal 3 jaar aaneen), de frequentie ervan (maandelijks, kwartaal, of wekelijks), en heldere en concrete aanbevelingen.

Daarna starten we met gelijkgewogen portfolio’s van 4 of 5 asset classes. Met de ontvangen aanbevelingen krijgt een specifieke asset class een overweging van +5% en een onderweging van -5% toegepast in de portefeuille. We kunnen eventuele correcties maken om op een 100% weging uit te komen. Elke maand maken we deze updates. Zo zijn deze portfolio’s dynamisch. Over een periode van 3 jaar (36 maanden) rangschikken we per award de modelportfolio’s die aan alle criteria voldoen. De beste vijf krijgen een nominatie in de categorieën Asset Allocation, Equities Sector, Equities Regional, Fixed Income, en Overall.

De uiteindelijke winnaar wordt bepaald op basis van het hoogste rendement, dat feitelijk wordt bereikt door de beste aanbevelingen op meerdere sub-asset classes consistent door te voeren.’

Wat is de rol van asset allocatie binnen de beleggingsportefeuille van institutionele beleggers?

‘Asset allocatie speelt daarin een zeer belangrijke rol en die wordt in het huidige beleggingslandschap alleen maar prominenter. Omdat het zelden voorkomt dat een verkeerde asset allocatie-beslissing teniet wordt gedaan door fondsselectie of managerselectie, is asset allocatie de belangrijkste beslissing.

Allereerst bepaalt de asset allocatie voor een groot deel het risico-rendementsprofiel van een portefeuille. Het is de strategische beslissing om kapitaal toe te wijzen aan verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, alternatieve investeringen en cash. Deze allocatie is gebaseerd op langetermijnverwachtingen en de beleggingsdoelstellingen van de organisatie.

 

Asset allocatie is echt een specialisme, een skill die jarenlang succesvol kan zijn.

 

Ten tweede heeft asset allocatie een directe impact op de diversificatie van de portefeuille. Het stelt institutionele beleggers in staat om risico’s te spreiden over verschillende asset classes, sectoren en geografische regio’s. Diversificatie vermindert het specifieke risico van individuele beleggingen en bevordert de stabiliteit van de portefeuille.

Institutionele beleggers kunnen hun asset allocatie aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en economische cycli, maar dit gebeurt de laatste jaren steeds minder. De Asset Allocation Awards zijn er voor de tactische asset allocatie en die wordt voor de kortere termijn van 3 tot 12 maanden vastgesteld.

Kortom, asset allocatie, zowel strategisch als tactisch, is de sleutel tot het bereiken van de langetermijndoelstellingen van institutionele beleggers en speelt een essentiële rol bij het optimaliseren van rendementen en het beheren van risico’s. Het is niet alleen een strategische overweging, maar ook een dynamisch proces dat voortdurend moet worden aangepast aan veranderende marktomstandigheden en investeringsdoelen.’

De nominaties voor de awards zijn enkele weken geleden bekend gemaakt. Wat valt op?

‘Wat opvalt bij de recente nominaties voor de Asset Allocation Awards is dat de publicatiefrequentie niet uitmaakt. Asset allocatie is geen high-frequency-trading: het vereist grondige analyse en strategische besluitvorming. Of een research rapport één keer per maand of kwartaal verschijnt, maakt niet het verschil. Ongeveer twee derde van de rapporten wordt maandelijks gepubliceerd, terwijl een derde kwartaalrapporten betreft. Het verschil in updatefrequentie lijkt geen directe invloed te hebben op de kans om genomineerd te worden. Ook kwartaalrapporten zijn in het verleden vaak bekroond met een award.

De historie van de afgelopen negen jaar laat zien dat een aantal asset managers jaar na jaar genomineerd wordt en zelfs een award wint. Dit laat zien dat asset allocatie echt een specialisme is, een skill die jarenlang succesvol kan zijn. Dit jaar zijn er drie nieuwe namen te vinden onder de genomineerden, Candriam, Goldman Sachs AM en Invesco, maar het moet nog blijken of deze nieuwkomers de uiteindelijke winnaars zullen zijn, want de concurrentie is groot. Er zijn dit jaar 15 asset managers die in totaal 25 nominaties hebben verdiend, terwijl er maar 5 awards te winnen zijn. Dit benadrukt de sterke concurrentie en het hoge niveau van asset allocatie-research in de beleggingsindustrie.’

Dit jaar vindt ook een uitreiking plaats in Brussel. Waarom?

‘De beslissing om dit jaar ook in Brussel een uitreiking te organiseren benadrukt het belang van asset allocatie in de wereldwijde beleggingsindustrie. Elk land heeft zijn eigen gemeenschap van beleggers en staat voor vergelijkbare uitdagingen op het gebied van asset allocatie. In België zijn bijvoorbeeld multi-assetfondsen, mixfondsen en profielfondsen zeer in trek, wat aangeeft dat asset allocatie ook daar belangrijk is.

Hoewel Nederland en België elk hun eigen benadering van asset allocatie hebben, erkennen de Asset Allocation Awards het specialistische werk van asset managers met asset allocatie research over de hele wereld. Deze fondsenhuizen zijn vaak wereldwijd georiënteerd. Dus vanuit dat perspectief, kunnen we zeggen dat Brussel misschien wel de eerste stap is op weg naar de rest van de wereld!’

 

IN HET KORT

De asset allocatie bepaalt voor een groot deel het risico-rendementsprofiel van een portefeuille en heeft een directe impact op de diversificatie ervan.

De asset allocatie is niet alleen een strategische overweging, maar ook een dynamisch proces.

De Asset Allocation Awards onderscheiden zich van andere awards door de focus op asset allocatie-research.

Dit jaar vindt de uitreiking van de Asset Allocation Awards ook in België plaats, omdat daar multi-assetfondsen, mixfondsen en profielfondsen van grote betekenis zijn.

Bijlagen