Capital Group: Hoe obligaties inzetten nu Amerikaanse rente lijkt te stabiliseren

Capital Group: Hoe obligaties inzetten nu Amerikaanse rente lijkt te stabiliseren

Obligaties
USD dollar staatsobligaties.png

Na een langdurige dip zijn obligaties misschien eindelijk klaar om hun diversificatierol tegenover aandelen te hervatten. De inflatie vertoont een dalende trend. De bezorgdheid over herinflatie lijkt af te nemen. En de beleidsrente is misschien dicht bij – zo niet op – het hoogtepunt. Al deze factoren voorspellen veel goeds voor de risico-rendementsvooruitzichten voor obligaties.

De Fed heeft ervoor gekozen om tijdens haar laatste twee vergaderingen geen renteverhogingen door te voeren. Jerome Powell benadrukte dat de Fed 'voorzichtig' te werk zal gaan bij toekomstige acties. Hij merkte op dat de Fed de recente stijging van de langere rente in de gaten houdt, en dat aanhoudende veranderingen in de bredere financiële omstandigheden van invloed kunnen zijn op het monetaire beleid. Dit duidt er waarschijnlijk op dat de Fed op zijn minst bijna klaar is met haar renteverhogingscyclus.

'Het is gemakkelijker geweest om de inflatie te laten dalen van het piekniveau van vorig jaar naar bijna 3% nu, dan dat het zal zijn om de inflatie te zien dalen naar de Fed-doelstelling van 2%', zegt portfolio manager Chritrang Purani. 'Aangezien de groei veerkrachtiger is geweest dan de meesten hadden verwacht, zullen de rentetarieven waarschijnlijk 'langer hoger' blijven, en dat is dit jaar in de markt tot uiting gekomen.'

De benadering van 'hoger-voor-langer' gaat ervan uit dat de rente weliswaar niet noodzakelijkerwijs veel verder zal stijgen, maar wel voor langere tijd op een hoog niveau kan blijven.

Een gunstige risico-rendementsverhouding

De extra renteverhogingen in 2023 hebben geleid tot een gunstiger risico-rendementsverhouding voor vastrentende waarden dan een jaar geleden. Rendementen worden geholpen door relatief sterke aanvangsrendementen, die onlangs het hoogste punt in 16 jaar bereikten op de Bloomberg US Aggregate Index.

'Toen eerdere renteverhogingscycli ten einde kwamen, hebben obligaties in de daaropvolgende 12 maanden doorgaans sterke rendementen geboekt', legt Purani uit. 'Dat is historisch gezien een goed moment om in vastrentende waarden te stappen.' Hogere startrendementen kunnen op zichzelf een aantrekkelijk rendementsprofiel bieden, maar obligaties hebben het potentieel om te diversifiëren tegen de volatiliteit van aandelen, met zelfs nog sterkere rendementen als de economische groei materieel verslechtert.

In de afgelopen vier cycli bedroeg het rendement op de Bloomberg US Aggregate Index gemiddeld 10,1% in de 12 maanden na de laatste verhoging van de Fed. De huidige indexrendementen hebben ook de kloof gedicht met Amerikaanse staatsobligaties op drie maanden, waardoor beleggers mogelijk overwegen om cash-achtige beleggingen aan te houden ten gunste van obligaties met een grotere renteblootstelling.

'De impact van het monetair beleid lijkt dit keer langer op zich te laten wachten', zegt Purani. 'Maar als de rente hoog blijft, denk ik dat het meer een kwestie is van 'wanneer', en niet zozeer 'of' we wel economische zwakte zullen zien.'

Die positieve correlatie van obligatierendementen en aandelenverliezen in 2022 heeft sommige beleggers aan het twijfelen gebracht over een vastrentende allocatie. Doorgaans duidt een lage correlatie op diversificatie, maar die relatie was gespannen tegen de achtergrond van een sterk versnellende inflatie en een verschuivend monetair beleid. Een gunstiger inflatieverwachting kan de diversificatie in de toekomst echter verbeteren.

'Als de inflatie hoog is en toeneemt, neemt de correlatie tussen obligaties en aandelen toe', voegt Purani toe. 'Als de inflatie stabiliseert of daalt, kunnen obligaties helpen diversifiëren tegen de zwakte van aandelen, zelfs als de inflatie op een wat hoger niveau blijft dan in het afgelopen decennium.'

Waar de focus te leggen bij fixed income

Purani gelooft dat het risico van renteblootstelling in portefeuilles beter in balans is. De duration, die de gevoeligheid van een obligatiefonds voor rentetarieven meet, kan verschuiven van een tegenwind naar een rugwind voor obligatierendementen in het komende jaar als de rentetarieven dicht bij hun piek zijn.

Beleggers met een hogere allocatie aan aandelen of andere risicovolle activa, willen misschien hun duration verhogen, gezien de betere compensatie voor de huidige renteblootstelling, en het potentieel voor koersstijgingen als de Fed de rente verlaagt in reactie op een economische neergang.

'Een andere overweging voor beleggers om hun portefeuilles veerkrachtiger te maken, is de kredietkwaliteit van hun obligatiebeleggingen', zegt Purani. 'Obligaties van hogere kwaliteit kunnen beter bestand zijn tegen economische zwakte dan hun tegenhangers van lagere kwaliteit, die mogelijk eerder de effecten van een strenger monetair beleid zullen voelen.'

'Het is belangrijk om te begrijpen wat je krijgt van je obligatiefonds, omdat veel strategieën die in theorie zijn gebenchmarkt aan gediversifieerde obligatie-indices, in de praktijk echt kredietportefeuilles kunnen zijn', voegt Purani toe. 'Deze fondsen kunnen een gezond rendement bieden als de markten een zijwaartse trend vertonen, maar op de weg naar beneden kunnen ze meer correleren met aandelen.' Kijken naar historische rendementspatronen op de langere termijn tijdens perioden van onrust op de aandelenmarkt, kan ook helpen om licht te werpen op het diversificatiepotentieel.