Principal Finisterre: Positiever vooruitzicht voor EMD

Principal Finisterre: Positiever vooruitzicht voor EMD

Vooruitzichten EMD
Emerging Markets (03) EM Opkomende landen

De tegenwind die schuldpapier van opkomende markten (Emerging Market Debt, EMD) voor het grootste deel van 2021 en 2022 parten heeft gespeeld, is over het algemeen nu een rugwind geworden.

Dit is voornamelijk te danken aan het snelle ingrijpen van centrale banken, waardoor opkomende markten sneller piekinflatie bereikten en begonnen met het afvlakken van de rente dan hun tegenhangers in ontwikkelde markten. Aangezien de risico's voor de beleggingscategorie goed zichtbaar en volledig in de prijs verwerkt zijn, biedt EMD beleggers vandaag de dag het potentieel voor hoog inkomen met beperkt neerwaarts risico en gunstige diversificatie.

Schuldpapier van opkomende markten (EMD) werd in 2022 geconfronteerd met meerdere hardnekkige uitdagingen. De stijging van de wereldwijde inflatie na corona, en de daaropvolgende inhaalslag van centrale banken in ontwikkelde markten (Developed Market, DM), bracht wereldwijde vastrentende activa in een neerwaartse spiraal en versterkte de USD. Bovendien belemmerde het zero-COVID-beleid van China en de reeks faillisementen in hun vastgoedsector de economische activiteit. Deze uitdagingen zijn nu echter grotendeels weggeëbd en EMD is nu weer een aantrekkelijke optie voor beleggers.

  • Centrale banken in de meeste opkomende markten begonnen al in 2021, ruim voor hun tegenhangers in ontwikkelde markten, met renteverhogingen, en overwegen nu renteverlagingen, komend van zeer hoge niveaus, wat aantrekkelijke rendementen en verbeterde rendementen op obligaties in lokale valuta kan opleveren. Bovendien zullen in een stabielere USD-omgeving de valuta's van opkomende markten waarschijnlijk weer terrein winnen.
  • De meeste gevallen van nationale insolventie in opkomende markten hebben zich al voorgedaan en beperken zich nu tot bepaalde landen met een laag systemisch belang.
  • De groeipremie in opkomende markten ten opzichte van ontwikkelde markten zal waarschijnlijk een 10-jaars hoogtepunt bereiken in 2023 en in 2024 mogelijk verder stijgen.
  • EMD heeft in 2022 al een ongekende uitstroom gezien, waardoor de beleggingscategorie aantrekkelijk gewaardeerd en laag in bezit is gebleven, wat EMD waarschijnlijk tot een van de meest asymmetrisch verhandelde effecten in wereldwijde vastrentende waarden heeft gemaakt.

Met zijn goed zichtbare en volledig in de prijs verwerkte risico’s, biedt EMD beleggers het potentieel voor een hoog inkomen met beperkt neerwaarts risico en gunstige diversificatie.