eToro: De impact van een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond

eToro: De impact van een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond

Obligaties Verenigde Staten Politiek
Witte Huis - Biden.png

Beleggers gingen er al vanuit: de Democraten en Republikeinen hebben dit weekend overeenstemming bereikt over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond.

Het wetsvoorstel moet vandaag officieel worden goedgekeurd, maar ondanks felle weerstand aan de flanken van beide partijen kan het naar verwachting rekenen op een ruime meerderheid. Een wanbetaling door de Amerikaanse overheid is daarmee afgewend. De financiële markten bereiden zich nu voor op de stortvloed aan Amerikaanse staatsobligaties die in korte tijd zullen worden uitgegeven om de schatkist weer te vullen.

De opluchting komt met twee grote kostenposten

Opluchting op de beurzen, omdat met het bereikte akkoord er weer één zorg minder is. De koersen op de aandelenbeurzen zijn licht positief. Niet euforisch, omdat beleggers zich realiseren wat de twee directe gevolgen zijn van het ondertekenen van het akkoord.

1) Nieuwe uitgifte Amerikaanse staatsobligaties voor ~$1 biljoen

Om de schatkist weer te vullen worden staatsobligaties uitgegeven. Relatief veel, want zonder akkoord heeft dat in de afgelopen maanden niet kunnen plaatsvinden. De verwachting van een groot, nieuw aanbod drukt de prijzen van bestaande staatsobligaties omlaag. En dus de gevraagde rentes omhoog.

2) Structurele verlaging van het overheidsbudget met $350 miljard per jaar

Elk jaar zoveel minder overheidsuitgaven staat gelijk aan 0,15% van het bruto nationaal product en verlaagt de verwachte economische groei in de Verenigde Staten met 20%. Tel daar bij op de rente van 5% en minder kredietverlening door banken en de macro-economische tegenwind neemt verder toe.

Welke lessen kunnen wij trekken uit 2011?

Een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond na zware onderhandelingen is niet nieuw. In 2011, onder president Obama, speelde het ook al. Toen kwamen aandelenkoersen over de hele wereld onder druk te staan. In de periode tussen mei en december 2011 daalde de S&P 500 Index met 12% en een index van internationale aandelen zelfs met 25%. Beleggers maakten geld vrij om de nieuwe staatsobligaties te kunnen kopen, die meteen ook als veilige haven werden bestempeld. De koersen stegen met 32%. Ook de goudprijs (in US dollar) won 18% in dezelfde periode.

Wat is de verwachting voor 2023?

De situatie nu is natuurlijk in een aantal opzichten echt anders. We hebben te maken met een hogere rente, die de nieuwe staatsobligaties aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd weten we dat er landen zijn die liever hun strategische reserves voor een kleiner deel aan de Amerikaanse staat toevertrouwen. Dat geldt niet voor de bondgenoten van de VS. Wat gelijk blijft is de verwachting dat de aandelenkoersen, zowel in Amerika als in Europa, wederom onder druk komen te staan. Wij verwachten dat dit een technisch effect is dat van relatief korte duur zal zijn.

De impact van de lagere overheidsuitgaven zal pas duidelijk worden in september, als het Amerikaanse budget voor 2024 wordt gepresenteerd. Vooralsnog ziet het er naar uit dat de afwaardering op aandelen in de sectoren defensie, gezondheidszorg en duurzame energie, waar sommigen rekening mee hielden, uitblijft. Zowel Medicaid als de groene belastingvoordelen uit de Inflation Reduction Act blijven vooralsnog overeind en ook Defensie lijkt gevrijwaard van bezuinigingen.

Wel is door de Republikeinen een streep gehaald door het plan van Joe Biden om studentenleningen kwijt te schelden. De terugbetaling daarvan zullen we terugzien in de statistieken bij de bestedingen van de Amerikaanse consument met een kleine beurs.