BlackRock: jaarlijkse brief van Larry Fink

BlackRock: jaarlijkse brief van Larry Fink

Vooruitzichten
Briefwisseling.jpg

Bestuurders in de publieke en private sector ruilen efficiëntie en lagere kosten in voor meer weerbaarheid van de toeleveringsketen en nationale veiligheid.

De jaarlijkse brief van BlackRocks Larry Fink gaat onder andere in op verschillende knelpunten waar beleggers momenteel mee te maken hebben. Zijn belangrijkste onderwerp is het huidige macro-economische klimaat. Dit beperkt zich niet alleen tot inflatie, stijgende rente en spanningen in de bankensector. Economieën die steeds verder gefragmenteerd raken en het toenemende protectionisme en de maatschappelijke polarisatie hebben ook gevolgen voor beleggers, zo meldt BlackRock vandaag.

‘De mix van die knelpunten en groeiende geopolitieke spanningen heeft nationale en economische veiligheid voor het voetlicht gebracht en dit zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de manier waarop vermogensbeheerders en asset owners kapitaal toewijzen en portefeuilles bouwen.

Bestuurders in de publieke en private sector ruilen efficiëntie en lagere kosten in voor meer weerbaarheid van de toeleveringsketen en nationale veiligheid. Fink schrijft in zijn brief dat de afweging tussen kosten en veiligheid een van de redenen is ‘waarom ik denk dat de inflatie hardnekkig is en het moeilijker wordt voor centrale banken om deze in te dammen. Daarom denk ik dat de kans groot is dat de inflatie de komende jaren op 3,5% tot 4% uitkomt.'

Verder stipt Fink onder meer aan:

  • De prijs van het snelle geld: Silicon Valley Bank geldt als een klassiek voorbeeld van een mismatch van schuld versus eigen vermogen. Was dit een eenmalige gebeurtenis of vallen er meer dominostenen om?
  • Het belang van hoop voor bestuurders en beleggingen: We zijn de afgelopen jaren veel kwijtgeraakt en dat heeft het optimisme en het geloof in een betere toekomst aangetast. We hebben leiders nodig die mensen hoop bieden en die een duidelijke visie schetsen voor een betere toekomst.
  • De stille pensioencrisis: Wanneer mensen bang zijn, kan het zijn dat ze gaan sparen. Ze beleggen niet tenzij ze vertrouwen hebben in de toekomst. Om deze crisis aan te pakken, moeten we doorgronden wat de motor is achter financiële beslissingen in verschillende markten.