BlackRock Outlook: Nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe beleggingsaanpak

BlackRock Outlook: Nieuw tijdperk vraagt om een nieuwe beleggingsaanpak

Asset Allocatie Vermogensbeheer
Algemeen (12) doel

Vier decennia aan grotendeels stabiele economische activiteit en inflatie liggen nu echt achter ons. Een nieuw tijdperk van hogere macro- en marktvolatiliteit valt ons ten deel. Een recessie nadert en centrale banken zetten met een strenger beleid in op het beteugelen van de inflatie. BlackRock blijft daarom ook in het komende jaar tactisch onderwogen in aandelen uit ontwikkelde markten.

De vermogensbeheerder stelt in zijn Outlook dat het in 2023 verwacht in risicovollere beleggingen te stappen, maar dat dit nu nog niet aan de orde is. En zodra het zover is, weet de vermogensbeheerder dat het niet zal kunnen leunen op aanhoudende bullmarkten. Er is daarom een nieuw beleggingsdraaiboek nodig, aldus de topstrategen van BlackRock.

In tegenstelling tot wat beleggers gewend zijn, zullen centrale banken de markten dit keer niet te hulp schieten zodra de groei afzwakt. Recessies worden opzettelijk in de hand gewerkt. Pas als de economische schade echt zichtbaar is, wordt er op de renteverhogingsrem getrapt. BlackRock verwacht dat de inflatie daalt maar nog altijd hoger zal liggen dan het door centrale banken nagestreefde cijfer van 2%.

De vermogensbeheerder richt zich vooral op de koersen en in hoeverre eventuele economische schade al is ingeprijsd. Pas als de schade tot uiting komt in de koersen of het risicosentiment in de markt keert, worden aandelen interessant. Maar dit mag niet worden verward met een opmaat naar een nieuwe bullmarket van tien jaar of langer.

BlackRock neemt ook de obligatiemarkt stevig onder de loep. De hogere rendementen komen als een geschenk uit de hemel voor beleggers die hier zo naar hebben gesnakt. De voorkeur ligt bij kwalitatief hoogwaardig schuldpapier, aangezien dit soort obligaties het recessierisico compenseren. Beleggers die langlopende staatsobligaties echter puur aanhielden om spreiding in de portefeuille te brengen, laten dat idee los en eisen nu een hogere vergoeding.

De vergrijzing van de beroepsbevolking is ook een thema dat de topstrategen van BlackRock bezighoudt, omdat deze ontwikkeling invloed heeft op de inflatie. De vermogensbeheerder blijft daarom zowel uit tactisch als strategisch oogpunt overwogen in inflatie-gelinkte obligaties.

Al met al vereist dit nieuwe tijdperk dus een nieuw beleggingsdraaiboek, aldus BlackRock. Dit betekent dat de portefeuille vaker zal moeten worden bijgesteld. Risicobereidheid en inschattingen over hoe de markten economische schade inprijzen, zullen tegen elkaar worden afgewogen. Dit vereist een meer gedetailleerde blik op sectoren, regio's en sub-asset classes.