PGIM Investments: Gatekeepers willen meer ESG-beleggen in obligaties, sterke voorkeur voor actieve benaderingen

PGIM Investments: Gatekeepers willen meer ESG-beleggen in obligaties, sterke voorkeur voor actieve benaderingen

Obligaties ESG
Duurzaam (14) klimaat

Lang was de heersende gedachte dat aandelenbeleggers een voorsprong hebben op hun obligatiecollega´s wat betreft ESG, omdat obligatiehouders minder invloed hebben op de bedrijven waarin zij beleggen. Deze opvatting is echter aan het veranderen, zo blijkt uit het jongste gatekeepers-onderzoek van PGIM Investments.

In dit onderzoek zijn de opvattingen ten aanzien van ESG en asset allocatie in kaart gebracht van 210 Europese, Britse en Aziatische gatekeepers bij grote wereldwijde financiële instellingen, allemaal met een beheerd vermogen van meer dan 1 miljard dollar.

Vooral de allocatievoornemens van gatekeepers binnen het obligatiesegment vielen op. Bijna zes van de tien gatekeepers (59%) wereldwijd verwacht de allocatie naar investment grade-obligaties met een ESG-insteek de komende twaalf maanden te gaan uitbreiden.

‘We zijn al lange tijd de mening toegedaan dat het implementeren van ESG-factoren bijdraagt aan de kredietanalyse. Daarom blijft het essentieel voor obligatie-emittenten om deze factoren goed te begrijpen, als ook de beleggingsmogelijkheden en -risico's die deze met zich meebrengen. Gelukkig komen gatekeepers steeds vaker tot dezelfde conclusie', licht Yvo van der Pol, Hoofd Benelux en Scandinavië bij PGIM Investments, toe.

Daarnaast is 39% van de gatekeepers ook van plan de allocatie aan high yield-obligaties met een ESG-insteek te vergroten. Van der Pol: 'Omdat het veel lastiger is om ESG-gegevens te verkrijgen in het high yield-segment dan in het investment grade-segment denken we dat het essentieel is voor asset managers om voortdurend engagement-activiteiten uit te voeren met het management, om materiële ESG-kredietrisico’s te beoordelen.' ESG-beleggen binnen high yield is met name in trek bij gatekeepers uit het VK, waar 50% van plan is de allocatie te vergroten.

Actief beheer en ESG

Hoewel de afgelopen jaren zowel actieve als passieve strategieën hebben geprofiteerd van de toenemende belangstelling voor ESG, geven gatekeepers overduidelijk de voorkeur aan een actieve ESG-benadering in zowel aandelen als obligaties.

Van de Europese gatekeepers selecteert 77% actief beheerde ESG-aandelenfondsen (of zou dit doen), en 72% van de Europese gatekeepers geeft de voorkeur aan actief beheer bij de selectie van ESG-obligatiefondsen.

Daarnaast denkt een grote meerderheid van de gatekeepers (73%) dat actief beheer in het ESG-obligatiesegment het beter zal doen dan het reguliere segment. Dit wordt ondersteund door de overtuiging dat actief beheer veel flexibeler is dan passief beheer bij de focus op specifieke ESG-kwesties (82%) en bovendien de belegger beter in staat stelt om waarden af te stemmen op rendementen (71%).

'We zijn verheugd dat gatekeepers geloven in de kracht van actief beheer voor het leveren van betere prestaties en een beter risicobeheer - dit komt ook overeen met onze eigen beleggingsfilosofie voor de lange termijn. Nu de wereldwijde transitie naar een duurzamer economisch model doorzet hebben ESG-factoren zich duidelijk ontwikkeld van een “nice to have” naar een “must have”.'