Principal Global Investors: Pas op voor de beer!

Principal Global Investors: Pas op voor de beer!

Financiële markten algemeen Vooruitzichten
Koersen omlaag.jpg

Door Seema Shah, Chief Strategist, Principal Global Investors

Rally’s die ingaan tegen de trend zijn een kenmerk van downtrends in een bear market. Vanuit dat oogpunt is 2022 dan ook in grote mate vergelijkbaar met historische bear markets. Tot de inflatie afneemt en de Federal Reserve haar prioriteiten verlegt van inflatie naar groei, zijn aantrekkelijke rally’s waarschijnlijk niet vast te houden.

Bear markets, waarin de aandelenmarkt 20 procent of meer aan waarde verliest, gaan vaak gepaard met volatiele handelsbereiken waarin steeds lagere hoogte- en dieptepunten worden genoteerd. Rally’s ten tijde van bear markets zijn dan ook niets anders dan korte opwaartse handelsbereiken binnen een bredere downtrend, waarin technische factoren de markten kortstondig hoger duwen voordat de verslechterde fundamentals weer de overhand nemen en de downtrend voortzet. 

In de langdurige neergaande markten van 1973-1974, 2001-2003 en 2008-2009 was er altijd sprake van meerdere korte rally’s; de bear market van dit jaar heeft er tot en met augustus al vijf gekend. De laatste rally, die halverwege juni begon, heeft de totale daling van de aandelenmarkt dit jaar verminderd van min 24 procent tot slechts min 13 procent. Hoewel dit een aanzienlijke winst vertegenwoordigt, komt deze rally juist precies overeen met de gemiddelde resultaten van rally’s in voorgaande bear markets.  

Net als de vier eerdere rally’s van dit jaar, zal ook deze waarschijnlijk geen stand houden. De kerninflatie blijft aanzienlijk en zal slechts in kleine stappen afnemen. Aangezien de Fed blijft hameren op het belang van het terugdringen van inflatie in plaats van stimuleren van economische groei, zal aanzienlijke monetaire verkrapping in de toekomst geen verrassing mogen zijn. In een afkoelende economie zullen ook de bedrijfsresultaten bescheidener worden, wat tot een herevaluatie van de huidige marktrally zou kunnen leiden.

Tot nu toe is 2022 in elk geval een typische echo van historische bear markets - inclusief de hoopvolle, maar uiteindelijk doodlopende korte rally’s. Tot de fundamentals verbeteren, moeten beleggers in elk geval niet te veel vertrouwen op deze scherpe, maar tijdelijke bear market rally’s.