T. Rowe Price: Kansen in Europese en Amerikaanse aandelen in 2022

T. Rowe Price: Kansen in Europese en Amerikaanse aandelen in 2022

Aandelen Vooruitzichten Europa Verenigde Staten
Outlook vooruitzicht (04)

Waar liggen kansen in Europese en Amerikaanse aandelen in 2022? Tobias Mueller en Taymour Tamaddon geven hun visie hierop. Ze zijn respectievelijk Portfoliomanager Continental European Equity Strategy en Portfoliomanager US Large Cap Growth Equity Strategy bij T. Rowe Price.

Kansen in Europese aandelen in 2022

Tobias Mueller, Portfoliomanager Continental European Equity Strategy:

De underperformance van Europese aandelen ten opzichte van de Verenigde Staten n de afgelopen tien jaar is uitzonderlijk vanuit historisch oogpunt. Er zijn echter tekenen die erop wijzen dat er nu een herwaardering aan de gang is. Mueller ziet voor de komende 12 maanden verschillende mooie kansen in Europese aandelen.

De pandemie heeft als katalysator gediend voor ingrijpende economische veranderingen en heeft trends van vóór de crisis versneld - met name de verschuiving van offline naar online en de verdere bewustwording rond duurzaamheid.

Europa speelt een voortrekkersrol op het gebied van innovatie, gedreven door een langdurige focus op ESG-factoren. Als pionier op het gebied van ESG en duurzaamheid, die in de VS nu pas meer op de voorgrond treden, bevindt Europa zich in een goede positie om in 2022 en daarna de volgende generatie van grote ondernemingen te laten groeien.

Hoewel Europa wordt gezien als een continent met overwegend traditionele bedrijven en slecht functionerende banken, is het in feite de thuisbasis van een groot aantal ultramoderne producenten en een groeiend aantal ontwrichtende bedrijven in de gezondheidszorg en de informatietechnologie.

Volgens Mueller onderschatten de meeste beleggers nog steeds de mate van innovatie die Europese bedrijven aan de dag leggen. Op uiteenlopende gebieden, zoals online consumptiemodellen en de digitalisering van industrieën, behoren Europese bedrijven zoals Zalando en Siemens tot de wereldleiders.

Daarnaast is de voortdurende vooruitgang in de ontwikkeling van halfgeleiders grotendeels afhankelijk van het Nederlandse bedrijf ASML, terwijl de transformatie van de farmaceutische ontwikkelingen wordt geleid door het Italiaanse Lonza.

Kansen in Amerikaanse aandelen in 2022

Taymour Tamaddon, Portfoliomanager US Large Cap Growth Equity Strategy:

De weg die de Amerikaanse aandelenmarkten in 2022 inslaan hangt af van verschillende ontwikkelingen, waardoor uiteenlopende mogelijke uitkomsten ontstaan. Door de hoge waarderingen in een groot deel van de markt is het verstandig om alert te blijven - ook al is er geen sprake van bubbelvorming.

De inflatie bereikte onlangs een hoogtepunt, doordat aanhoudende problemen in de toeleveringsketen - waaronder stijgende transportkosten - de prijzen van zowel grondstoffen als afgewerkte producten opdreven. Er zijn ook gevolgen aan de vraagzijde die de prijzen opdrijven - door het vrijkomen van een ingehouden vraag naar reizen, recreatie en andere diensten.

Hoewel de hoge inflatie en het vooruitzicht van een stijgende rente op korte termijn een uitdaging vormen voor groeibedrijven, verwacht Tamaddon niet dat de inflatie in de VS op langere termijn hoog zal blijven. Hij gaat ervan uit dat de inflatie de komende 12 maanden zal blijven toenemen en zich op langere termijn weer zal stabiliseren rond het door de Fed beoogde niveau van 2%.

Wat de kansen voor 2022 betreft, blijft de pandemie veel structurele groeitrends versnellen en veroorzaakt ze wezenlijke veranderingen in de consumentenbestedingen. Het is daarom van vitaal belang dat beleggers zich blijven richten op de beste manier om zich te positioneren voor gedragsveranderingen die blijvend zullen zijn en gedragsveranderingen te vermijden die waarschijnlijk van voorbijgaande aard zijn.

De grootste overwogen positie van T. Rowe Price op sectorniveau blijft in communicatiediensten. Hier richt Tamaddon zich op bedrijven die profiteren van de verschuiving van reclame-uitgaven naar digitale en sociale mediakanalen – met de grootste posities van T. Rowe Price momenteel in Alphabet en Snap.

Tamaddon heeft ook een voorkeur voor bedrijven in draadloze communicatiediensten met sterke bedrijfsspecifieke groeivooruitzichten en concurrentievoordelen of gedifferentieerde bedrijfsmodellen.