T. Rowe Price: Rusland en Mexico bieden koopkansen voor obligatiebeleggers

T. Rowe Price: Rusland en Mexico bieden koopkansen voor obligatiebeleggers

Obligaties Rusland
Obligaties.jpg
  • Sommige centrale banken, met name in opkomende landen, bestrijden de inflatie met agressieve renteverhogingen, terwijl met name de Amerikaanse Fed en de Europese Centrale Bank dovish blijven.
  • Die divergentie biedt aantrekkelijke kansen om relatieve waardeposities in te nemen tussen landen.
  • T. Rowe Price ziet vooral koopkansen in opkomende landen als Rusland en Mexico waar renteverhogingen de obligatiekoersen fors onder druk hebben gezet.
Inflatie is een dominant thema op de financiële markten, maar de centrale banken wereldwijd reageren hier verschillend op. Deze divergentie schept aantrekkelijke beleggingskansen in vastrentende waarden, stelt Quentin Fitzsimmons, portfolio manager en lid van het Global Fixed Income team van T. Rowe Price.
 
"Advanced hikers" versus “reluctant hikers"
 
De stijgende prijzen zijn in bijna alle landen zichtbaar, maar dit heeft niet geleid tot een standaardreactie van de centrale banken. In feite zijn er twee kampen ontstaan. Het eerste kamp bestaat uit de "advanced hikers" - centrale banken die al op de inflatie hebben gereageerd door hun monetaire beleid aan te scherpen en de rente te verhogen. Tot deze groep behoren Noorwegen en opkomende markten die dit jaar al meerdere malen hun rente hebben verhoogd, zoals Rusland, Brazilië en Chili. 
 
De tweede groep zijn de zogeheten "reluctant hikers" - centrale banken die tot dusver weinig of geen actie hebben ondernomen en resoluut dovish blijven omdat zij verwachten dat de prijsdruk tijdelijk zal zijn. Tot deze categorie rekent T. Rowe Price de Europese Centrale Bank, de Bank van Japan, de Zweedse Riksbank en de Amerikaanse Federal Reserve. 
 
"De obligatiemarkt maakt steeds meer onderscheid tussen de reacties van de centrale banken op inflatie en wij verwachten dat deze trend aanhoudt", zegt Fitzsimmons. Een dergelijke omgeving zal waarschijnlijk een spreiding in relatieve waardekansen teweegbrengen waarvan actieve beheerders zoals T. Rowe Price zouden moeten profiteren.
 
Aantrekkelijke kansen vinden in “advanced hikers” 
 
In de meeste "reluctant hiker"-markten hebben obligaties het de laatste tijd beter gedaan. Nu de rendementen laag blijven, zijn de waarderingen volgens Fitzsimmons echter duur. Bovendien zijn de rentecurves in deze markten doorgaans vlak, waardoor ze potentieel kwetsbaarder zijn voor herprijzingen op lange termijn. De obligatiemarkten van “advanced hikers”, vooral die in de opkomende markten, hebben daarentegen onder zware verkoopdruk gestaan. Dit leidt tot een situatie waarin op sommige markten voor staatsobligaties in lokale valuta's aantrekkelijke waardepapieren beginnen te ontstaan. 
 
"Bepaalde obligaties van opkomende markten beginnen er aantrekkelijk uit te zien, zowel vanuit het absolute rendementsniveau als vanuit de vorm van de curve", aldus Fitzsimmons, die Rusland en Mexico als voorbeelden noemt. Fitzsimmons: "Laten we niet vergeten dat er een potentieel is om meer inkomsten te verdienen wanneer de curves steiler zijn."  
 
Evenzo belangrijk is dat een periode van verkrapping in opkomende markten gewoonlijk wordt gevolgd door versoepeling, wat betekent dat de “advanced hikers” van vandaag later kunnen overgaan tot het verlagen van de rente als de groei vertraagt en de bezorgdheid over de inflatie afneemt. Beleggers kunnen daarvan profiteren. Wanneer het omslagpunt in de opkomende markten zich zal voordoen, is moeilijk te voorspellen
 
Het raadsel van de vertragende groei 
 
In de ontwikkelde markten onderscheidt Nieuw-Zeeland zich als een potentieel aantrekkelijke “advanced hiker” omdat er voldoende verkrapping in de curve is ingeprijsd. Globaal genomen zijn er in de ontwikkelde markten echter minder “advanced hikers” omdat de centrale banken vrezen dat te snel de rente verhogen of opkoopprogramma afbouwen het economisch herstel in de kiem kan smoren. 
 
"De paradox dat de groei vertraagt terwijl de inflatie toeneemt, bemoeilijkt het gedrag van de centrale banken in de ontwikkelde markten", aldus Fitzsimmons. De Bank of England (BoE) zit bijvoorbeeld in een netelige positie omdat de economische groei in het VK vertraagt terwijl de lonen en de inflatie in het algemeen snel stijgen. Op dit moment lijkt het waarschijnlijk dat de BoE voor het einde van het jaar de rente zal verhogen. Of dit een wijs besluit is, zal moeten blijken gezien de groeivertraging.