T. Rowe Price: Stijgende obligatierente laat Fed vooralsnog koud

T. Rowe Price: Stijgende obligatierente laat Fed vooralsnog koud

Rente Obligaties
Rente (03)

De stijgende Amerikaanse obligatierente heeft tot een verkrapping van de financiële markten geleid, maar de reactie daarop van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell en zijn collega's in het Federal Open Market Committee (FOMC) was gelaten tot op het punt van onvoorzichtigheid.

Vorige week nog veroorzaakte Powell een plotselinge sell off van langlopende Amerikaanse staatsobligaties en aandelen toen hij tijdens een bijeenkomst van de Wall Street Journal aangaf zich geen zorgen te maken over de grote obligatieverkopen en geen indicatie gaf van toekomstige beleidsaanpassingen.

Wat is er gebeurd? Is Powell hawkish geworden? Nikolaj Schmidt, Chief International Economist bij T. Rowe Price, denkt niet dat de Fed hawkish is geworden, maar hij verwacht ook niet dat het FOMC snel zal ingrijpen om de obligatiemarkt met woorden of daden te kalmeren. Schmidt geeft vier redenen waarom hij dit denkt:

[1] Ten eerste hebben de uitrol van het vaccin en de aanzienlijke overheidsstimulans geleid tot een forse verbetering van de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie. Gezien de toename van de vraag naar duurzame goederen in de afgelopen negen maanden acht het FOMC een marginale verkrapping van de financiële voorwaarden waarschijnlijk wel op zijn plaats.

[2] Ten tweede is het Amerikaanse ministerie van Financiën begonnen met het opnemen van zijn grote kassaldo bij de Fed om het omvangrijke stimuleringsprogramma van de overheid te financieren. In de komende maanden zal dit ongeveer hetzelfde effect hebben als de ongeveer een biljoen dollar aan kwantitatieve versoepeling.

In combinatie met de sterkere groeivooruitzichten, denkt Schmidt dat de lat voor het FOMC hoog ligt om zich zorgen te maken over het verkrappen van de financiële voorwaarden.

[3] Ten derde heeft de 'taper tantrum' van 2013 diepe sporen achtergelaten bij de leden van het FOMC en blijft het beleidscomité uiterst gevoelig voor het veroorzaken van een nieuwe "tantrum" wanneer het uiteindelijk beslist om zijn beleid aan te passen.

Als het FOMC ingrijpt om te voorkomen dat de obligatierente de verbetering van de groeivooruitzichten weerspiegelt, kan dit leiden tot een zeepbel op de obligatiemarkt, waardoor het risico van een door de Fed veroorzaakte "taper tantrum” later, alleen maar toeneemt. Het lijkt daarom toch beter om de obligatiemarkt zich eerder te laten aanpassen.

[4] Ten vierde gaat de Fed tot nu toe de coronacrisis te lijf op vrijwel dezelfde manier als bij de wereldwijde financiële crisis. Er zijn echter fundamentele verschillen tussen de twee crises. De financiële crisis was een bankencrisis die het startschot gaf voor een decennialang proces van schuldafbouw bij Amerikaanse huishoudens en die vereiste dat de steun van het monetaire beleid gedurende een buitengewoon lange periode werd gehandhaafd.

De schok van de pandemie was zeer groot, maar zal waarschijnlijk van veel kortere duur zijn dan de schok van de financiële crisis omdat de Amerikaanse economie de crisis inging zonder grote onevenwichtigheden die de 'zuivering' van een recessie nodig hadden. Nu de vaccins worden uitgerold, begint de Fed zich aan deze realiteit aan te passen.

Tot slot, aangezien de economische groei versnelt en de Amerikaanse overheid op het punt staat om via zijn stimuleringsmaatregelen een enorme hoeveelheid geld in de economie te pompen, is dit misschien eigenlijk wel een goed moment voor de Fed om de obligatierente te laten oplopen.

De financiële omstandigheden en de markten zouden door deze factoren goed ondersteund moeten blijven, waardoor een ongeordende sell off minder waarschijnlijk wordt. Mocht de aanpassing onverhoopt toch uit de hand lopen, dan staan Powell en zijn medewerkers natuurlijk klaar met sussende woorden en - hoogstwaarschijnlijk - beleidsmaatregelen, mocht dat nodig zijn.