Kempen: Structured Credit - een aantrekkelijke risico/rendementspropositie

Kempen: Structured Credit - een aantrekkelijke risico/rendementspropositie

Risicomanagement
Grafiek Koers.jpg

Structured credit biedt ondanks een lager risicoprofiel nog steeds een veel hoger effectief rendement dan traditionele obligaties.

Wat is structured credit?

Structured credit betekent ‘gebundeld schuldpapier’. Hiertoe rekenen we een breed scala aan leningen en hypotheken, die veelal aan consumenten worden verstrekt en gedekt worden door onderpand. Kempen is actief op vier verschillende deelsegmenten van de structured credit-markt: woninghypotheken, commercieel vastgoed hypotheken, consumenten leningen en hefboomleningen.

Overtuigende beleggingsargumenten

Momenteel biedt nog slechts een zeer klein percentage van alle obligaties op de wereldwijde vastrentende markten een effectief rendement (yield) van meer dan 1%. Structured credit biedt een veel hogere rentevergoeding. Kempen is actief op verschillende segmenten van de structured credit-markt en heeft daar een portefeuille opgebouwd die momenteel een effectief rendement van 4–5% heeft¹ – terwijl deze portefeuille toch een hoge gemiddelde creditrating van BBB+ heeft. Om dit in perspectief te plaatsen: voor een traditionele portefeuille Amerikaanse bedrijfsobligaties van soortgelijke kredietkwaliteit geldt momenteel een risico-opslag (spread) van rond de 125 basispunten².

Gezien de aard van de onderliggende risicoblootstelling – onder meer privépersonen - kan structured credit in een bestaande obligatie-allocatie een waardevolle bron van diversificatie vormen. Een ander voordeel is dat structured credit in het algemeen geen rentegevoeligheid toevoegt omdat dit hoofdzakelijk variabelrentende producten zijn. Verder maken veel beleggers zich zorgen over een eventuele terugkeer van inflatie. Daar hoeven zij bij structured credit niet bevreesd voor te zijn, want de couponrente stijgt mee met eventuele stijgingen van de korte rente.

Sterk performancepotentieel dankzij solide consumenten

Tijdens de turbulentie in maart 2020 kreeg structured credit rake klappen, maar daarna heeft dit segment goed gepresteerd. Het huidige effectief rendement van 4–5% is lager dan in het voorjaar van 2020³. Toch denken wij dat het nog niet te laat is om in te stappen.

Het effectief rendement op andere obligaties is zo laag omdat het gedrukt wordt door aankopen van centrale banken in het kader van kwantitatieve verruimingsmaatregelen. Centrale banken kochten echter geen structured credit-producten op, dus is het beeld hier niet vertekend. Daar komt bij dat huishoudboekjes van de consument verbeterden in 2020 door massale steunprogramma’s van overheden en centrale banken en doordat uitgaven aan vakanties en vrije tijd niet mogelijk waren. Per saldo losten consumenten schuld af in 2020.. Daarom denken wij dat deze consumenten er relatief goed voorstaan in 2021. Dit maakt het risicogewogen effectief rendement op structured credit zeer aantrekkelijk.

Een relatief nieuw, snelgroeiend segment van de structured credit-markt wordt gevormd door asset-backed securities (ABS) op zonne-energieleningen.

Veel mensen willen hun energierekening verlagen en hun CO2-voetafdruk verkleinen door op het dak van hun huis zonnepanelen te installeren. Dit is echter niet goedkoop.

Veelal kunnen of willen zij niet direct bij aanschaf de gehele rekening voor de zonnepanelen voldoen. Daarom sluiten zij een lening of lease af die zij in maandelijkse termijnen aflossen.

Diverse instellingen bieden deze leningen aan. Via de ABS-markt kan in deze vorderingen belegd worden. Dit biedt diverse voordelen aan beleggers. Natuurlijk wordt hiermee een bijdrage geleverd aan de transitie naar een wereld met een lagere CO2-uitstoot. Daarnaast biedt dit segment exposure aan solide Amerikaanse consumenten. Hier komt bij dat de maandelijkse betalingen voor de zonnepaneellening als een soort elektriciteitsrekening worden gezien. Dat betekent dat deze betalingsverplichting hoge prioriteit heeft en door mensen niet gemakkelijk wordt overgeslagen.

Een goede belegging voor de lange termijn

Er kleven ook nadelen aan beleggingen in structured credit: het segment is relatief illiquide, het is gevoelig voor sterke sentimentscorrecties (zoals we in maart 2020 zagen) en de instrumenten zijn complexer dan traditionele obligaties.

Toch vinden wij deze propositie nog steeds aantrekkelijk voor langetermijnbeleggers die op de korte termijn met volatiliteit kunnen omgaan. Het aantrekkelijke effectief rendement biedt in onze ogen meer dan voldoende compensatie voor de illiquiditeit en complexiteit.

¹ Bron: Kempen. Op 30 november 2020 bood de Diversified Structured Credit Pool een effectief rendement van 4,4%.

² Bron: Citigroup. Op 8 januari 2021 bedroeg de creditspread op Amerikaanse bedrijfsleningen van BBB-kwaliteit 125 basispunten.

³ Bron: Kempen. Het effectief rendement op de Diversified Structured Credit Pool bereikte op 31 maart 2020 een hoogtepunt op 8,4%.